• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší

Raabe autori | záruka správnosti | spoľahlivosť informácií

| RAABE autori, lektori a odborní garanti:

 • Mgr. Viera Astalošová

  Vedúca Kontrolného laboratória 4 Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ZA

 • Mgr. Ivana Belovičová

  Vedúca oddelenia legislatívy Kancelárie NR SR

 • PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

  Fakulta masmed. komunikácie TU
  Personálny manažér TASR

 • Mgr. Eva Braxatorisová

  Advokátka (od r. 2009)
  Držiteľka licencie mediátorky

 • Ing. Dagmar Čierna

  Daňový poradca, Považská Bystrica

 • PhDr. Eva Fülöpová, CSc.

  Vedúca Katedry sociálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty UK

 • prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc.

  Fakulta psychológie, PVŠ
  Spoluzakladateľka Asociácie školskej psychológie
  Členka N.E.P.E.S.
  Koordinátor programu DRUHÝ KROK
  Štatutár o.z. PROFKREATIS

 • MUDr. Ján Gašič

  Prezident Slovenskej komory zubných lekárov
  Zubný lekár, Partizánske

 • prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.

  Liečebný pedagóg, Katedra liečebnej pedagogiky UK
  Členka Rady pre poradenstvo v sociálnej práci
  Predseda sekcie liečebnej výchovy v Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v SR

 • JUDr. Martin Hudák

  Advokát, právna problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti

 • MUDr. Mario Moro

  Viceprezident pre VLDD v Asociácii súkromných lekárov SR
  Prezident Regionálnej lekárskej komory v Trnave
  Krajský riaditeľ Zdravita o.z. v Trnave
  Pediater pôsobiaci v Cíferi

 • Ing. Dagmar Piršelová

  Odborníčka na oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti
  Bývalá dlhoročná zamestnankyňa MF SR, daňový odbor (od roku 1993)
  Redaktorka časopisu Daňový a účtovný poradca podnikateľa a Hospodársky denník

 • RNDr. Jozef Slaný, CSc.

  Vedúci Odboru farmácie sekcie farmácie a liekovej politiky na MZ SR
  Člen Národnej normalizačnej komisie pre spoluprácu s EÚ pri ÚNMS SR
  Člen Rady pre technickú normalizáciu
  Člen Európskej liekopisnej komisie
  Člen Európskeho výboru pre lieky a farmaceutickú starostlivosť
  Člen Farmaceutického výboru pri EK

 • Mgr. Elena Štefíková, MPH

  Vedúca odboru zdravotníctva a humánnej farmácie trenčianskej VÚC

 • Doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH

  Vedúca odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Trenčíne

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info