• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Zorientujeme vás v právnych predpisoch

Pridané: 17.08.2015 13:45:00 Počet zobrazení: 1348

17 August 2015

Funkcia riaditeľky materskej školy so sebou prináša celý rad povinností, v ktorých sa musí začínajúca no i skúsená riaditeľka veľmi rýchlo zorientovať. Jednou z kľúčových oblastí, ktoré musí zastrešiť, je aj legislatíva. S cieľom zjednodušiť túto časť práce riaditeliek MŠ vydáva odborné nakladateľstvo RAABE odbornú príručku s názvom Paragrafy v materskej škole.

Odborná pomôcka je pokračovaním úspešnej publikácie Právne správne, a má ambíciu riaditeľkám v materských školách pomôcť pri orientovaní sa v aktuálnych právnych predpisoch, pri riadení, ale aj vytváraní vnútorných predpisov. „Publikácia je určená pre všetkých tých, ktorí až doteraz márne hľadali naozaj komplexnú pomôcku o výklade právnych noriem a iných predpisoch v oblasti školstva (ale i iných rezortov), ktoré súvisia s materskou školou," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.

Paragrafy v materskej škole sú zamerané na výklad aktuálnych právnych a iných predpisov z oblasti školstva a aj iných rezortov, ktoré s materskou školou súvisia. Publikácia je odbornou pomôckou hlavne pre začínajúce riaditeľky materských škôl, ktoré sa musia v novej funkcii zorientovať po všetkých stránkach a taktiež v mnohých právnych a iných prepisoch, ktoré súvisia s personalistikou, prevádzkou, financovaním, výchovno-vzdelávacím procesom," predstavuje nové dielo RAABE Mira Schrimpelová.

Lektormi diela sú odborníci z oblasti predprimárneho vzdelávania - hlavným garantom je PaedDr. Iveta Feketeová - školská inšpektorka pre materské školy, ktorá pôsobí v Štátnej školskej inšpekcii – Školské inšpekčné centrum Košice a Mgr. Slávka Iľková - riaditeľka materskej školy v Trebišove. Autormi článkov sú uznávaní odborníci z pedagogickej oblasti (odborní zamestnanci z ministerstva školstva, a jeho priamoriadené organizácie, tvorcovia štátnych vzdelávacích programov pre predprimárne vzdelávanie, ale i ďalších rezortov, ktorých sa problematika materských škôl dotýka (pedagogické fakulty, Štátny pedagogický ústav, Štátna školská inšpekcia, riaditelia škôl a pod.).


Benefity, ktoré PARAGRAFY v MATERSKEJ ŠKOLE prinášajú:


• Výklad právnych predpisov z oblasti školstva.
• Výklad ďalších právnych predpisov súvisiacich s materskou školu.
• Výklad ďalších predpisov a noriem, ktoré súvisia s materskou školou.
• Právne predpisy aj pre zamestnancov a zamestnávateľa, radu školy, rodičov.
• Dokumentáciu súvisiacu s uvedenými predpismi, postupy a rady.
• Tvorbu vnútorných predpisov.
• Aktuálne informácie z oblasti predprimárneho vzdelávania.

Dodajme, že nové dielo Paragrafy v materskej škole vydáva RAABE v podobe odbornej príručky, spolu s aktualizačným servisom. Svojim zákazníkom tak ponúka až štyrikrát do roka vždy aktualizované informácie, čo je predovšetkým v oblasti rýchlo sa meniacej legislatívy veľkou pridanou hodnotou diela.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info