• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Viete, ako sa učí na Novom Zélande?

Pridané: 13.07.2015 13:00:00 Počet zobrazení: 3001

13 Júl 2015

"Nie je veľa Slovákov vyučujúcich v krajine, ktorá má jeden z najlepších vzdelávacích systémov na svete". Takto prezentoval časopis .týždeň v jednom zo svojich ostatných vydaní Dr. Mareka Tesara, PhD., MA, TTC, ktorý zavítal na pozvanie odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko začiatkom júna do Bratislavy, aby tu slovenským učiteľom prednášal na medzinárodnej odbornej konferencii Učiteľ nie je Google 2 a priblížil im vzdelávanie v Novom Zélande.

Jeho prednášky na tému heterogenita vo vzdelávaní, spolupráca medzi obcou a školou či vzdelávanie v ranom detstve nezaujali len 350 účastníkov konferencie, ale aj médiá. Pri tejto príležitosti Dr. Marek Tesar poskytol rozhovor aj redaktorke časopisu .týždeň. O čom sa zhovárali?

 

 

 

 

Marek tesarKto je Marek Tesar?

Dr. Marek Tesar prednáša na Univerzite v Aucklande, venuje sa najmä predškolskému vzdelávaniu a spoluorganizuje aj škôlku pre české a slovenské deti. Publikuje vo svetových časopisoch a editovaných knihách, vedie viacero medzinárodných projektov a jeho práca získala početné medzinárodné ocenenia na Novom Zélande, v Austrálii a v USA. Základom jeho výskumu a expertíz sú princípy spravodlivej a demokratickej spoločnosti, kde kreatívne myslenie a výskum vytvára profesionálne prostredie pre učiteľov a kde hlas dieťaťa a jeho práva sú v spoločnosti seriózne aplikované.

 

O čom prednášal nedávno v Bratislave na RAABE konferencii?

Heterogenity vo vzdelávaní: Novozélandské perspektívy a skúsenosti
Problém možnosti spolunažívania rozdielnych kultúr, etník a sociálno-ekonomických skupín obyvateľstva v školskom a predškolskom prostredí je v súčasnom svete mobility nielen lokálny, ale aj globálny. Napriek rozličnej kultúre, geografickej odlišnosti a rozdielnej politickej histórii Nového Zélandu mnohé skúsenosti a riešenia sú užitočné a nápomocné aj v európskom a slovenskom kontexte.

Komunitné miesto: škola. Spolupráca medzi obcou a školou vedie k vytvoreniu priestoru pre efektívne fungovanie spoločenstva
Seminár sa zaoberal otázkou, ako sa škola alebo škôlka môžu stať centrom komunity, ktorá spája učiteľov, rodičov a deti. Vytvorenie komunity znamená vytvorenie lepšieho prostredia pre vzdelávanie a výchovu a spokojnejší život pre všetkých zainteresovaných.

Vzdelávanie v ranom detstve
Seminár priniesol najnovšie poznatky zo svetového, a najmä novozélandského kontextu výchovy a vzdelávania v ranom detstve. Nový Zéland je prvou západnou krajinou s národným kurikulom pre malé deti a miestom, kam pedagógovia z celého sveta chodia na stáže a pozorovania ako s malými deťmi pracovať.

Z rozhovoru pre .týždeň vyberáme...

.na Novom Zélande organizujete československú nedeľnú školu. Aké sú české a slovenské deti v porovnaní s novozélandskými?
Marek Tesar: Pri prvom kontakte sú hanblivé a nemajú pocit, že by ich názor mohol byť dôležitý. Novozélandské deti sú už odmalička vedené k tomu, že ich názor je dôležitý. Sú sebavedomejšie.

.novozélandské kurikulum pre materské školy je vraj najlepšie na svete aj na tunajšie pomery. V čom by mohlo byť novozélandské kurikulum pre nás inšpirujúce?
Marek Tesar: Je to kurikulum všetkých. Každý učiteľ doň nejakým spôsobom prispel. Moja kolegyňa zo škôlky mi raz ukázala – aha, túto vetu som tam dopísala ja! Učitelia sú naň hrdí a cítia sa ako profesionáli. To kurikulum je veľmi otvorené, načrtáva základné princípy učenia sa detí v škôlke, nepredpisuje učiteľom štandardy a už vôbec nie učebné osnovy. Dáva slobodu a vyjadruje dôveru k schopnostiam učiteľa – veď predsa on najlepšie pozná svoju triedu.

.väčšina slovenských učiteľov sa snaží politiku od škôl oddeliť. Sú novozélandskí učitelia politicky aktívni?
Marek Tesar: Na Novom Zélande je celé vyučovanie politické. Politika vplýva na spoločnosť a študenti o nej na hodinách diskutujú. Ak študent prinesie politickú tému na hodinu, prečo by ju mal učiteľ ututlať? Nejde o to povedať, ktorá strana je dobrá a zlá. No ukázať, že politika je súčasťou života. Žiaci sa pri téme volieb učia ako funguje spoločnosť, verejná správa či prerozdeľovanie peňazí v spoločnosti.

Prečítajte si celý rozhovor s Marekom Tesarom pre .týždeň TU.

.tyzden

 

Premeškali ste tento rok konferenciu Učiteľ nie je Google 2? Pozrite si video, v ktorom nájdete krátky zostrih toho najdôležitejšieho.

video

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info