• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

V školskom roku 2014/2015 prináša RAABE novinky pre deti, žiakov aj učiteľov

Pridané: 09.09.2014 14:12:09 Počet zobrazení: 2510

09 September 2014

Do nového školského roku pripravilo odborné nakladateľstvo RAABE viacero nových publikácií a pracovných zošitov. Novinky sú určené pre deti a pedagógov z materských, základných ako aj zo základných umeleckých škôl.

Pre materské školy a predškolské vzdelávanie sú ideálnou učebnou pomôckou pracovné zošity Kuliferdo školská zrelosť. ,,Sú praktickou učebnou pomôckou na rozvoj v oblastiach zrakového a sluchového vnímania, grafomotoriky, myslenia, orientácie a pozornosti. Jednoduché aktivity sú vhodné pre školské aj domáce prostredie," opisuje riaditeľka RAABE Monika Oravská. Na červené pracovné zošity KuliFerdo Školská zrelosť nadväzujú modré pracovné zošity KuliFerdo Školská zrelosť 2, ktoré pomáhajú rozsah vedomostí a zručností dieťaťa zmapovať.

Raabe Kuliferdo Školská zrelosť

 

 

 

 

 

Pre učiteľky materských škôl vydáva Raabe pokračovanie obľúbenej Edície Aktívna učiteľka v materskej škole 3. Obsahuje štyri nové samostatne ucelené metodiky v oblastiach diagnostiky, komunikačných kompetencií a zdravého životného štýlu detí. Konkrétne ide o brožúry Farebná diagnostika v materskej škole – námety a aktivity, Predčitateľská gramotnosť – námety a aktivity, Predplavecká príprava v MŠ – námety a aktivity a Činnosti venku a v přírode v předškolním vzdělávaní.

Predplavecká príprava

 

 

 

 

 

Obľube sa v novom školskom roku teší aj nový balík pracovných zošitov pre deti Zvedavček 2014/2015, ktorý je navyše spojený s celoslovenskou výtvarnou súťažou Ako išla žirafa na vandrovku. Zvedavček obsahuje 6 pracovných zošitov tematicky rozdelených na okruhy Jeseň, Zima, Jar, Leto, Špeciál - environmentálna oblasť a Špeciál – zásady ochrany zdravia.

Zvedavček balík 2014/2015

 

 

 

 

 

Matematikári na základných školách určite novinku Príprava žiakov na Testovanie 9 – matematika pre 9. ročník ZŠ. Je reakciou na zlé výsledky našich žiakov v tejto oblasti. Učebný materiál nadväzuje na úspešné pracovné zošity pre žiakov s názvom Príprava na Testovanie 9 – slovenský jazyk pre 8. a 9. ročník ZŠ.

    Testovanie 9 z matematiky                      

Pre pedagógov základných škôl sme po úspešnom uvedení publikácie Manažment triedy pripravili aj brožúru na aktuálnu tému Šikanovanie v škole ako súčasť Edície Riešenie problémov v školskom prostredí. Súčasťou tejto edície je tiež brožúra Rozvedení rodičia a ich deti v našej škole a Ochrana dobrého mena školy a učiteľa, ktorú vydáme v decembri 2014.

    Manažment triedy         Šikanovanie v škole        ROzvedení rodičia a ich deti v našej škole          Ochrana dobrého mena školy a učiteľa

Pre základné umelecké školy Raabe vydáva praktickú príručku Vedenie pedagogickej dokumentácie v základnej umeleckej škole v programe aSc Agenda. Ten im dokáže uľahčiť bežné činnosti, ktoré sú spojené s vedením pedagogickej dokumentácie, napr. vedenie katalógových listov, evidenciu vymeškaných hodín či prijímacích skúšok.

Vedenie dokumentácie ZUŠ

 

 

 

 

 

 

Filozofiou Raabe je profesionálny prístup, spolupráca s odborníkmi a nadštandardná kvalita. ,,Záleží nám na slovenskom školstve. Robíme všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy," dodáva riaditeľka Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Monika Oravská.

Viac informácií o novinkách RAABE nájdu školy, ale aj rodičia v sekcii Produkty.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info