• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Učiteľ v centre pozornosti – čo ho trápi a čo motivuje?

Pridané: 22.05.2014 14:50:00 Počet zobrazení: 817

22 Máj 2014

Už o dva týždne sa v Bratislave uskutoční Medzinárodná odborná konferencia Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko. V dňoch 5. – 6. 6. 2014 sa na nej stretnú stovky riaditeľov škôl, učiteľov, výchovných poradcov aj špeciálnych pedagógov.

Na dvojdňovom podujatí vystúpia lektori zo Slovenska aj z cudziny - z Nemecka, Švajčiarska, Dánska a z Českej republiky. Konferenciu organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. ,,Na prednáškach, seminároch a workshopoch odznejú nové a inšpiratívne témy. V jednotlivých blokoch chceme riešiť témy ako škola budúcnosti, príklady dobrej praxe zo zahraničia, vyučovací proces, inovácie v škole a zameriame sa aj na kvalitu manažmentu školy a jeho nové stratégie," hovorí riaditeľka Raabe Slovensko Monika Oravská.

„Byť pre deti zaujímavý je stále ťažšie..."

Jedným z odborných lektorov na konferencii bude Doc. RNDr. Peter Bero, PhD. Ako hovorí, každý človek, a zvlášť učiteľ sa musí neustále zlepšovať. ,,Uspokojiť sa s tým, že „som dobrý" je nebezpečná pasca. Byť pre deti zaujímavý, čo učiteľ musí byť, je stále ťažšie. Preto sa musí každý učiteľ venovať svojmu rozvoju," vysvetľuje docent P. Bero, ktorý účastníkov prevedie seminárom Ako byť dobrým učiteľom – dispozície a (seba) vzdelávanie. Podľa neho sa situácia v tejto oblasti zlepšuje a narastá aj počet škôl s osvietenými riaditeľmi. ,,Štát sa k tejto téme stavia klasicky inštitucionálne a svojim pôsobením podľa môjho názoru nepomáha správnemu vzdelávaniu učiteľov," dodáva.

,,Učitelia potrebujú získať spätnú väzbu, ako sú na tom v úrovni stresu..."

Na podujatí vystúpi aj popredná odborníčka na školskú psychológiu prof. PhDr. Eva Gajdošová, CSc., ktorá pôsobí na Fakulte psychológie na Paneurópskej vysokej škole. Jej témou je Burn out syndróm – Ako nevyhorieť v učiteľskom povolaní. ,,Učitelia sú považovaní za jednu z najohrozenejších skupín profesií z hľadiska záťaže, stresu a syndrómu vyhorenia," varuje odborníčka. Dôvodov je viacero. ,,Často totiž pracujú v náročných pracovných podmienkach, či sa to vzťahuje k finančným problémom, k nedostatočnému vybaveniu škôl alebo k celkovej atmosfére v učiteľskom zbore, ale aj stále sa zhoršujúcej disciplíne žiakov a ich výchovným problémom v škole," vysvetľuje E. Gajdošová. Náročné a komplikované sú aj vzťahy rodič – učiteľ a pedagógov ubíja aj fakt, že sú spoločensky nedocenení. ,,Učitelia nevyhnutne potrebujú získať spätnú väzbu, ako sú na tom v úrovni stresu a v ktorej rovine (telesnej, kognitívnej, sociálnej, emocionálnej) majú aktuálne stres vysoký a zároveň nadobudnúť poznatky a informácie o tom, ako stresu predchádzať a ako ho zvládnuť," opisuje odborníčka.

„Školstvo je priveľmi riadené, akoby pedagógovia neboli ,,svojprávni"...

Koučing je spôsob, ako ukázať ľuďom cestu k úspechu a učitelia viac ako ktokoľvek iný potrebujú aj pocit účasti na veľkom spoločnom diele. ,,Za nevyhnutné preto považujem otváranie širokého priestoru pre tvorivú diskusiu v učiteľských kolektívoch, k čomu môže koučing významne prispieť," hovorí PhDr. Bernardína Borsíková, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Na konferencii povedie workshop s názvom Aj učiteľ potrebuje kouča. Buďme úspešní a štastní zároveň. ,,Školstvo je podľa môjho názoru priveľmi riadené množstvom zákonov, smerníc, predpisov. Akoby riaditelia škôl a učitelia neboli „svojprávni". Obrovský ľudský a profesionálny potenciál je tak nevyužitý v neprospech nás všetkých. To „ticho" v pedagogických kolektívoch neprospieva spoločnosti, len blokuje šancu na rozvoj, a to v najširšom zmysle slova," dodáva B. Borsíková.

,,Tento rok očakávame rekordný počet účastníkov..."

Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje odborné nakladateľstvo Raabe už tretí rok. Prvýkrát však pôjde o dvojdňové podujatie. ,,Tento rok očakávame rekordný počet účastníkov. Na konferencii máme už len pár voľných miest," pripomína riaditeľka Raabe Slovensko M. Oravská.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor hlavného mesta Bratislavy Milana Ftáčnik. Mediálnymi partnermi sú denník Pravda, Rádio Slovensko, Rádio Regina a portál Education.sk. Partnermi konferencie sú AXA fond a spoločnosť Stabilo.

program konferencie Učiteľ nie je Google

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info