• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Škola – miesto, kde majú deti rovnaké šance. Je to naozaj tak?

Pridané: 09.06.2016 20:14:59 Počet zobrazení: 467

09 Jún 2016

SENEC – Ako vybudovať školu, aby sa v nej deti cítili bezpečne, motivovane a docenene, a to aj napriek rozličným kultúram, z ktorých pochádzajú, či rôznym možnostiam, ktoré im vytvára ich rodinné zázemie? Aké má učiteľ (a zvlášť učiteľ na Slovensku) možnosti vzdelávať a vychovávať deti, keď každé je jedinečné? A akú úlohu v celom procese tvorby kvalitnej a múdrej školy má jej riaditeľ? Odpovede aj na tieto otázky bude dnes a zajtra v Hoteli SENEC v Senci hľadať takmer 500 učiteľov a riaditeľov zo všetkých stupňov škôl na Slovensku. Začal sa tam totiž už 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google3... a stále sa môže učiť.

Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko – člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania v Európe. Spoluorganizátorom je Veľvyslanectvo Indickej republiky a odborným garantom podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. Jubilejný 5. ročník medzinárodnej odbornej konferencie je postavený tak, aby reflektoval aktuálne dianie na Slovensku – v kontexte medzinárodných súvislostí. Tento rok je postavený na troch základných pilieroch:

Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní
Rozmanitosť vzdelávacích procesov
Kvalita školy

„Keď sme uvažovali o téme tohtoročnej konferencie, čo je to aktuálne, čo sa teraz musia učitelia naučiť, čomu sa musí prispôsobiť chod škôl aj zmýšľanie riaditeľov a učiteľov, celkom jednoznačne nám z množstva tém zarezonoval súčasný svet v pohybe. Všetko sa dnes mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým, prehlbujú sa rozdiely... a všetky tieto zmeny musí reflektovať aj škola," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko.
Na 5. ročník dvojdňovej konferencie sa tento rok prihlásil rekordný počet účastníkov z celého Slovenska, takmer 500 učiteľov a riaditeľov škôl, vystúpi na nej viac ako 40 domácich lektorov aj renomovaných spíkrov zo zahraničia – z Nového Zélandu, Indie, Nemecka, Švajčiarska a Česka. Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové informácie k aktuálnym témam, inšpirácie na rozvoj školstva a vzdelávania do budúcnosti, príklady dobrej praxe, a, samozrejme, chýbať nebudú ani inovácie v školskom prostredí. Pre účastníkov konferencie je pripravených spolu takmer 40 rôznych vzdelávacích aktivít – hlavné referáty, semináre, workshopy, okrúhle stoly, moderovaná diskusia, tréningy a dokonca aj koučovacia zóna. „Hlavný cieľom podujatia je podporiť pedagógov v ich snažení a priniesť im na Slovensko nové a inšpiratívne myšlienky, otvárať priestor na diskusie," povedala Mira Schrimpelová.

Čo sa môžeme naučiť od Indie – krajiny mnohých ekonomických a sociálnych rozdielov?
Spolupráca Veľvyslanectva Indickej republiky na tohtoročnej učiteľskej konferencii nie je náhodná. Veď je to práve India so svojím kastovým systémom, ktorá sa už dlhodobo vyrovnáva so sociálnymi rozdielmi. Otázkou je – máme alebo môžeme niečo z indických skúseností preniesť do slovenských škôl? „Pre vás Európanov bude zrejme len ťažko predstaviteľné, že u nás v Indii je celkom bežný jav, že študenti pochádzajúci z nižších kást sedia v zadných radoch, nemajú dovolené miešať sa medzi študentov z vyšších kást a majú zakázané deliť sa o jedlo. Kvôli stereotypizácii a predsudkom zo strany privilegovaných kást a sociálnych tried mnoho študentov v škole trpí kvôli snobizmu, predčasne končí školskú dochádzku, dosahuje slabý prospech a je predmetom ponižovania," približuje indickú realitu v školách Chetan Sinha, PhD., odborný asistent na Katedre psychológie Christ University v Indii, ktorý vystúpi v rámci programu v Senci.
Ako však vzápätí priznáva: „Niektorým študentom sa však podarí získať vzdelanie aj napriek stereotypizácii, a to vďaka aktívnej pomoci niektorých učiteľov, vďaka ktorým sa im podarí vymaniť sa z osídiel stereotypizácie a predsudkov. Pomocou moderného vzdelávania dokážu aj študenti pochádzajúci z nižších kást prekročiť tieto obmedzenia, ale predsudky voči nim naďalej pretrvávajú.... Správajú sa ako bieli, aby neboli vylúčení zo sféry vzdelávania." Čo je však na rozdiel od Slovenska v Indii chvályhodné, je to, ako vníma postavenie učiteľa, a teda aj školy. „Škola a pôsobenie učiteľa sa vníma ako základný prostriedok rozvoja demokracie, učitelia sa považujú za prvoradých odborníkov zodpovedných za výchovu mladých ľudí k ideálom, cieľom a praktickému uplatňovaniu udržateľnej demokratickej spoločnosti," zdôrazňuje Chetan Sinha.

Nový Zéland – školy, kde sa ľuďom spolu žije dobre

Faktom je, že svet je oveľa viac multikulturálny ako my na Slovensku. Dobrým príkladom, kde majú s multikulturálnosťou dlhoročné skúsenosti, je určite Nový Zéland. Na konferencii Učiteľ nie je Google 3 ju tento rok opäť bude zastupovať dr. Marek Tesar, PhD. MA, TTC z Univerzity v Aucklande. Ako v tejto súvislosti o slovenských učiteľoch povedal: „Slovenskí učitelia sú skvelí, veľmi sa chcú učiť a pracovať s rôznymi deťmi, len im možno chýbajú skúsenosti, pobyty v zahraničí či literatúra, ktoré by im pomohli s heterogenitou pracovať. A keď hovorím o heterogenite, nemám na mysli len iné kultúry a etnicity. Hovorím aj o iných názoroch, myšlienkach, postojoch, o rôznych deťoch, ktoré treba učiť rôznym spôsobom. A často práve vytvorenie komunity, čo sme sa v zahraničí naučili, pomáha tomu, aby sa školy stávali otvorenejšie smerom k deťom aj k ich rodičom. Na Novom Zélande vždy hovoríme, že funkcia školy je v tom, aby sme všetci spolu žili dobre. Toto vnímam ako jeden z princípov, ktoré by ste si mohli na Slovensku osvojiť. Nemyslieť len na to, ako môžem ja ako individualita žiť dobre, ale uvažovať o tom, ako môžeme všetci spolu žiť dobre."

Aké máme skúsenosti so vzdelávaním cudzincov na Slovensku?

„Vzdelávaniu sa venujeme už viac ako 17 rokov a za ten čas pozorujeme, že sociálne rozdiely sa už aj u nás na Slovensku prehlbujú. Z nášho pohľadu je dôležité, aby deti, ktoré pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev, dostali rovnaké šance a príležitosti na to, aby boli múdre a vzdelané, pričom v tomto procese popri rodine zohráva dôležitú rolu práve škola. Škola má byť priestorom, kde by deti nemali pociťovať rozdiely," povedala Mgr. Mira Schrimpelová.
Aká je na Slovensku situácia ohľadom vzdelávania detí cudzincov? V čom k nim treba na pôde školy pristupovať inak? A treba vôbec? Aj táto téma odznie počas dvojdňového odborného programu. O potrebe riešiť túto problematiku totiž svedčí hneď niekoľko problémov, s ktorými sa musia školy vyrovnať: deti cudzincov napríklad nie je možné zaradiť medzi deti so špeciálno-vzdelávacími potrebami, školy nemôžu žiadať o vyšší normatív na vzdelávanie detí cudzincov, tieto deti nemajú nárok ani na asistenta učiteľa, absentuje ďalšie vzdelávanie učiteľov, chýbajú metodické materiály, ktoré by mohli učitelia využívať....
Bohaté skúsenosti so vzdelávaním detí cudzincov má napríklad aj Mgr. Tatiana Kizivatová, riaditeľka ZŠ s MŠ J. A. Komenského, ktorú navštevuje početná skupina vietnamských detí. Ako priznala: „Integrácia migrantov v našej škole nie je problém v rámci prijatia kolektívom rovesníkov. Popri vietnamských deťoch v poslednej dobe prichádza viacero detí z Ukrajiny. Najväčším problémom je jazyková bariéra. Viaceré vietnamské deti, ktoré prichádzajú na Slovensko vo veku nad 10 rokov, často ‚nenabehnú' na slovenčinu ani do ukončenia ZŠ. Rodičia týchto detí tiež nepoznajú jazyk a komunikácia školy a rodiny je prakticky nulová. Napriek tomu, že učiteľ v tejto komunite má veľkú úctu, záujem o vzdelanie je len u niektorých vrstiev vietnamskej komunity. Väčšina detí migrantov z ázijských krajín pomáha rodičom pri ich podnikaní (práca v reštaurácii, predaj na trhovisku a pod), mnohokrát aj na úkor vzdelávania (popoludní, večer, počas víkendu, veľakrát aj počas vyučovania). V iných rodinách (z vyšších vietnamských kást) kladú na vzdelanie veľmi veľký význam, na komunikáciu so školou používajú angličtinu alebo tlmočníkov, ich deti idú študovať na elitné bratislavské gymnáziá. Ukrajinské deti opakovane migrujú medzi Slovenskom a Ukrajinou, keďže sa na Slovensku nemôžu usadiť celé rodiny natrvalo. Štát poskytuje deťom migrantov jazykovú prípravu, ale tá je nepostačujúca a veľakrát ju cudzinci nevyužívajú."

5. ročník odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 3... a stále sa môže učiť sa koná v Hoteli SENEC v Senci, v dňoch 9. – 10. júna 2016. „Pretože rozumieme, že rozhovory sú dôležité a vzájomné spoznávanie nás obohacuje, pripravili sme pre všetkých spoločenský program v štýle garden party, kde vystúpia aj Cigánski diabli, indická tanečnica a skvelé curry dhal nám uvarí indický kuchár. Celá konferencia vrátane spoločenského večera je zameraná na poznávanie," uzatvára Mira Schrimpelová.

 

O tom, ako o RAABE konferencii informovali tento rok rôzne médiá, nájdete TU.

 

Hlavný partner

odkaz

Partneri

odkaz odkaz Bystrina Bystrina
kvetinárstvo Orchidea kvetinárstvo Orchidea kvetinárstvo Orchidea EDUJOBS
CK Školní zájezdy EXPOL PEDAGOGIKA Scholaris International Coach Federation
 

 

Mediálni partneri

 

RTVS

Radio Slovensko

Radio Regina
TASR Školský servis FNPV ZUCH
rodinka.sk Predškolská výchova Rodina a škola denník N
Slovenka Učiteľské noviny Zensky web
Pravda Hospodárske noviny

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info