• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Šikana, deti cudzincov na školách aj dobré meno učiteľa

Pridané: 09.05.2014 10:45:09 Počet zobrazení: 1321

09 Máj 2014

Horúce témy, o ktorých sa diskutuje, ale v praxi ich riešenie často zlyháva. Aj workshopy o šikanovaní, vzdelávaní detí cudzincov a ochrane dobrého mena školy a učiteľa budú súčasťou Medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko. Uskutoční sa v Bratislave v dňoch 5. – 6. júna 2014. Na dvojdňovom podujatí sa účastníci stretnú s odborníkmi zo Slovenska aj zo zahraničia - z Nemecka, Švajčiarska, Dánska či z Čiech.

Viac informácií TU:   

Učiteľ nie je Google

Konferenciu organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, ktoré podporuje kvalitné vzdelávanie. ,,Na 3. ročník medzinárodnej odbornej konferencie pre pedagógov pozývame všetkých, ktorí chcú získať nové zaujímavé informácie podporené medzinárodnou skúsenosťou, vypočuť si názory a skúsenosti renomovaných domácich a zahraničných odborníkov, vyjadriť svoj názor a prediskutovať aktuálne témy z oblasti výchovy a vzdelávania. Záleží nám na postavení pedagógov. Efektívny riaditeľ, angažovaný učiteľ a kompetentný šťastný žiak sú našou víziou," pripomína riaditeľka Raabe Slovensko Monika Oravská.

Téma šikanovania neustále rezonuje

Narastajúca detská agresivita a šikanovanie sú pre naše školy stále tvrdým orieškom. Podľa prieskumu Štátnej školskej inšpekcie sa stalo svedkom šikanovania až 43 % školákov a 13,5 % žiakov sa necíti v škole bezpečne. ,,Napriek otvoreniu témy šikanovania v poslednom období je potrebné sa tejto téme neustále venovať. Škola stále nie je pre všetkých žiakov miestom, kde sa cítia príjemne a kde prežívajú prijatie a akceptovanie rovesníckou skupinou, čo je v školskom veku jednou zo základných potrieb a predpokladom zdravého rozvoja osobnosti a formovania identity," opisuje psychologička PhDr. Eva Smiková, PhD. z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Na odbornej konferencii povedie workshop Možnosti prevencie a eliminácie šikanovania v školskom prostredí. ,,S rastúcou agresivitou žiakov stúpa náročnosť výchovno-vzdelávacieho procesu a zvyšujú sa nároky na schopnosť mnohých pedagógov zvládať konfliktné, agresívne situácie a v tomto kontexte aj šikanovanie, ako jednu z foriem agresívneho správania," upozorňuje psychologička E. Smiková.

Vieme, ako vzdelávať deti cudzincov?

Na konferencii sa budeme venovať aj aktuálnej téme Vzdelávanie detí cudzincov na slovenských školách. ,,Každým rokom rastie počet cudzincov žijúcich na Slovensku. Narastajúca etnická aj jazyková rôznorodosť vedie k tomu, že stále viac učiteľov vyučuje žiakov, ktorí majú špecifické vzdelávacie požiadavky vyplývajúce napríklad z jazykovej bariéry či inej kultúry alebo náboženstva," vysvetľuje riaditeľka Centra pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) Mgr. Elena Gallová Kriglerová. ,,Štát určil legislatívny rámec pre vzdelávanie detí cudzincov. Žiaľ je viacero opatrení, ktoré v praxi zlyhávajú a iba pomaly dochádza k systémovým zmenám, ktoré by situácii pomohli," dodáva sociologička Mgr. Tina Gažovicová, ktorá tiež pôsobí v CVEK.

Aj školy musia chrániť svoje dobré meno

Všetci dobre vieme, že dnes už nestačí právne chrániť iba hmotné statky ako peniaze či majetok. Je nutné zaoberať sa aj ochranou takých hodnôt ako je dobré meno, dobrá povesť alebo ľudská dôstojnosť. JUDr. Martin Hudák na konferencii povedie seminár Ochrana dobrého mena školy a ochrana dobrého mena učiteľa. ,,Základným predpokladom úspešnej obhajoby svojich práv je aj informovanosť o nich. Informovanosť škôl a ich pedagógov o ochrane ich dobrého mena a povesti je na Slovensku veľmi malá. Odborné diskusie k tejto téme sa iba začínajú rozbiehať, čo je dobré aj vzhľadom na narastajúci počet relevantných prípadov, v ktorých si subjekty bránia svoje dobré meno a povesť na súdoch," dodáva advokát M. Hudák

Riaditelia škôl, učitelia, výchovní poradcovia či špeciálni pedagógovia si môžu program konferencie ,,ušiť" na mieru. Na výber majú 34 rôznych aktivít, ktoré sú rozdelené do 4 sekcií - prednášky (hlavné referáty), semináre, workshopy a okrúhle stoly.

Mediálnym partnerom podujatia je portál Education.sk a partnermi konferencie sú program AXA fond a spoločnosť Stabilo.

 

Partneri konferencie:

axa fond  Stabilo

 

Mediálny partner konferencie:         

education

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info