• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Naučme naše deti myslieť – inšpirujme sa dobrou praxou spoza hraníc

Pridané: 05.06.2014 17:08:05 Počet zobrazení: 1920

05 Jún 2014

Čo je dnes považované za vzdelanie? Zmenila sa rola učiteľa a žiaka? V akom svete vlastne žijú naše deti? V Bratislave sa dnes začala Medzinárodná odborná konferencia Učiteľ nie je Google. Nemôže ani nemusí vedieť všetko. Jej cieľom je otvárať aktuálne témy a diskutovať aj o uvedených otázkach.

Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl už tretí rok organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko - člen vydavateľskej skupiny Klett, ktorá je lídrom v oblasti vzdelávania v Európe. ,,Naša filozofia je postavená na podpore vzdelávania. Podrobne poznáme problémy školstva a školských systémov v rôznych krajinách, pričom mnoho z nich je podobných, ba rovnakých a všetky súvisia predovšetkým so snahou o skvalitňovanie vzdelávania. To je poslaním našej spoločnosti aj na Slovensku," uviedla konateľka nakladateľstva Raabe Mgr. Mira Schrimpelová. Na dvojdňovej konferencii je prítomných približne 300 účastníkov z celého Slovenska a vystúpia na nej domáci lektori aj renomovaní odborníci z cudziny - z Nemecka, Švajčiarska, Dánska a z Českej republiky. Na jednotlivých vzdelávacích aktivitách odznejú nové a inšpiratívne myšlienky a témy zamerané na školu budúcnosti, príklady dobrej praxe, či inovácie v škole ako vzdelávacej inštitúcii.

Žiak ako chodiaci pamäťový disk
O našej spoločnosti sa dnes hovorí ako o spoločnosti technologicky a jazykovo zručných ľudí. Názov konferencie je preto spojením cudzieho slova z digitálneho sveta v kombinácii s hodnotami - Učiteľ nie je Google. Nie je. Nemôže ani nemusí vedieť všetko. Zmenila sa však jeho úloha? ,,Učiteľ je stále ten, ktorý môže lámať dogmy, vytvárať hypotézy, spochybňovať spôsob, akým sa veci robili doteraz. No naši učitelia podľa našich skúseností z praxe až 15% z vyučovacieho času trávia vypĺňaním, kontrolou a opravou dokumentácie a viac ako 10% z vyučovacieho času im zaberie upozorňovanie na vyrušovanie. Už zostáva len málo času na dialóg a formovanie názorov," poznamenala Mira Schrimpelová. Podľa nej sa v súčasnom systéme vzdelávania naše deti neučia myslieť, len sa učia akceptovať informácie. ,,A čo je horšie - existujúci systém vzdelávacích inštitúcií stavia učiteľov do pozície nespochybniteľných autorít a žiakov/študentov do pozície chodiacich „pamäťových" diskov. O vzdelaní a vzdelávaní ako takom nehovoríme. Nehovoríme o tom, v akom svete žijú naše deti a nekreujeme svet, v akom budú žiť deti našich detí," dodala M. Schrimpelová.

Vyrušovanie v triede – ako ho obmedziť?
Na konferencii vystúpi tridsiatka odborných lektorov. Jedným z nich je aj Christoph Eichhorn, ktorý v súčasnosti pôsobí na univerzite v St. Gallene vo Švajčiarsku. Nakladateľstvo Raabe v týchto dňoch vydáva jeho knihu Manažment triedy, ktorá sa stala dôležitou pomôckou pre pedagógov vo viacerých krajinách Európy. ,,Manažment triedy, vytvorenie usporiadaných a nerušivých vzťahov na hodine sú základom dobrého a efektívneho vyučovania. Ak totiž učiteľ na vyučovaní musí reagovať na vyrušovanie žiakov, stráca tým priemerne 10 % vyučovacieho času. Ak však vyrušovaniu predchádza, na zabezpečenie poriadku potom vynaloží iba 2 % času," opísal uznávaný psychológ Ch. Eichhorn. Viac o knihe Manažment triedy sa dočítate v TS Manažment triedy – základ dobrého vyučovania.

Učiteľ by mal rozvíjať osobnosť dieťaťa
Mgr. Tatiana Kizivatová pôsobí v školstve už 26 rokov, z toho 20 rokov na školách s alternatívnymi vyučovacími metódami a formami práce. Posledných 5 rokov je riaditeľkou ZŠ s MŠ Jána Amosa Komenského v Bratislave, aplikujúcej pri výchove a vzdelávaní metodiku Vysoko efektívneho vyučovania (Integrované tematické vyučovanie). ,,Je veľmi dôležité, aby naši učitelia dôverne poznali, aké sú potreby detí. Aby poznali tie pedagogické a psychologické teórie, ktoré hovoria, kedy sa ľudský mozog – mozog dieťaťa - učí efektívne. Aby učitelia vedeli, aké podmienky musíme vytvoriť pre deti, aby boli vnútorne motivované pre učenie a aby pochopili, že učením nezmysluplného učebného obsahu tento cieľ nedosiahneme," zdôraznila riaditeľka. Podľa T. Kizivatovej je dôležité pochopiť, že súčasťou vzdelávania by mal byť rozvoj životných zručností a rozvoj tvorivosti našich detí. ,,Dôležité je, aby malo dieťa možnosť vyjadriť svoj názor a stanovisko, za ktoré ho nebudeme kritizovať. Práve naopak, budeme podporovať jeho kritické myslenie, jeho argumentačné a komunikačné zručnosti. O čo sa všetci snažíme, sú vzdelané a vychované deti – úspešní žiaci, ktorí vedia rozmýšľať, vytvoriť si vlastný názor a majú chuť sa vzdelávať a posúvať ďalej. Tak, aby chodili do školy s radosťou, a nie so stresom. K tomu je však potrebný efektívny systém vzdelávania," dodala pedagogička s dlhoročnými skúsenosťami.

Záštitu nad konferenciou prevzal primátor hlavného mesta Bratislavy Milan Ftáčnik. Mediálnymi partnermi podujatia sú denník Pravda, Rádio Slovensko, Rádio Regina a portál Education.sk. Partnermi sa stali AXA fond a spoločnosť Stabilo.

POZRITE SI VIDEO Z KONFERENCIE

FOTOGRAFIE Z PODUJATIA NÁJDETE TU, rozsiahlu fotogalériu sme zverejnili aj na Facebooku

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info