• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Majú sa deti (m)učiť aj cez prázdniny?

Pridané: 10.07.2014 11:32:57 Počet zobrazení: 1596

10 Júl 2014

BRATISLAVA - Učiť či neučiť sa? Mnohí rodičia ,,nútia“ k učeniu deti aj cez prázdniny. Najmä ak ich koncoročné vysvedčenie nedopadlo podľa ich predstáv, alebo aby nevyšli z cviku a v septembri neboli prekvapení školským režimom. Ale čo na to odborníci? Psychologička radí – na bifľovanie zabudnite! Ak sa učiť, tak hravou formou a spoznávaním.

,,Je dobré, ak rodičia vedia efektívne, zmysluplne a zábavne zorganizovať letný prázdninový čas svojho dieťaťa. Akékoľvek činnosti, ktoré má dieťa rado, tvorivé aktivity, šport a podobne sú vždy obohatením pre dieťa a rozvoj jeho zručností," radí psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Odborníčka však zdôrazňuje, že ak sa učiť, tak hravou a zábavnou formou. Napríklad získavaním nových zážitkov, sociálnych zručností alebo rozvíjaním záujmov a koníčkov. ,,Ak majú rodičia potrebu motivovať deti k učeniu cez prázdniny, malo by to byť napríklad formou čítania kníh alebo písania listov z prázdnin," radí odborníčka.

5 odporúčaní pre rodičov - radí psychologička Eva Smiková:

1. Na prvom mieste oddych a zábava

,,Z psychologického hľadiska nie je potrebné, aby sa deti cez prázdniny učili. Prázdniny sú v prvom rade priestor na oddych, relaxáciu, zábavu, spoznávanie nových vecí, krajín, ľudí. Na druhej strane môžeme hovoriť o tom, že cez prázdniny sa deti majú „učiť" iným spôsobom – získavaním nových zážitkov, utužením rodinných vzťahov, sociálnym zručnostiam, prispôsobeniu sa novým miestam napr. v letných táboroch, rozvíjaním záujmov, koníčkov."

2. Vyskúšajte čítanie kníh či písanie listov

,,Ak majú rodičia potrebu motivovať deti k učeniu cez prázdniny napr. pre zlé koncoročné vysvedčenie, malo by to byť nenásilne – napr. formou čítania kníh alebo písania listov z prázdnin. Môžu sa učiť cudzie jazyky konverzáciou s kamarátmi, absolvovať prázdninovú univerzitu a pod. Diktáty a rátanie príkladov z učebnice nie sú motiváciou pre žiadne dieťa."

3. Čaká vaše dieťa opravný reparát?

,,Učenie v lete pripadá do úvahy pre žiakov, ktorí  z rôznych dôvodov nemajú ukončený školský rok známkou z nejakého predmetu, resp. robia reparát, opravnú skúšku. Vtedy je výhodné určitú časť prázdnin venovať „prázdninovaniu" a ku koncu leta mať plán na učenie. Vtedy príde vhod pomoc rodiča v nasmerovaní dieťaťa tak, aby nemalo pocit učenia za trest, ale ako motiváciu k zvládnutiu náročnej skúšky."

4. Potrebuje budúci prváčik špeciálnu prípravu?

,,Deti, ktoré navštevovali materskú školu, nemusia mať žiadnu špeciálnu prípravu. Dieťa dozrieva prirodzeným vývinom. Niektoré zručnosti v prípade, ak je ich rozvíjanie indikované odborníkom (napr. psychológom, logopédom) je potrebné špeciálne rozvíjať – ale to by sa malo diať dlhšiu dobu a formou hry, súťaží, atraktívnou formou prirodzenou pre predškolský vek."

5. Dôležitý je čas strávený s rodičmi

,,Nemalo by sa zabúdať aj na to, že pre dieťa je prioritou , aby strávilo čas aj so svojim rodičmi a súrodencami a nemusí to byť na drahej zahraničnej dovolenke. Rodičia počas roka často na deti a ich záujmy či koníčky nemajú čas a riešia iné priority. Preto by v týchto výnimočných voľných dňoch mali svojim deťom dopriať spoločný zážitok, byť spolu a pre seba."

 

Ako tráviť čas s deťmi zábavne, tvorivo a efektívne?

Odborné nakladateľstvo RAABE ponúka rodičom niekoľko praktických tipov:

  Hlasy zvierat

 

Hlasy zvierat v ZOO

Vstúpte s deťmi do sveta exotiky a priblížte im tajomstvá živočíšnej ríše. Započúvajte sa s nimi do hlasov, ktoré vydávajú zvieratá v ZOO. Publikácia obsahuje CD so zvukovými nahrávkami, námety na činnosti s deťmi, originálne básničky, farebné obrázky a kresby obrysov zvierat. Viac sa dozviete TU.

 

 Hráme sa na výlete

 

 

Hráme sa... na výlete

Súbor hier, ktoré si môžete zobrať so sebou kamkoľvek – na výlet aj na cesty. Obsahujú 28 kartičiek s námetmi na aktivity pre prácu s deťmi v predškolskom a mladšom školskom veku. Alternatívou sú kartičky Hráme sa... v parku a lesoparku, Hráme sa... s rozprávkami a iné. Viac sa dozviete TU.

 

 Zvedavček leto

 

 Zvedavček

Tvorivé pracovné zošity pre deti vo veku 5 – 6 rokov. Strihaním a lepením si deti rozvíjajú        jemnú motoriku, estetické cítenie a vnímanie. Precvičujú si orientáciu v rôznych oblastiach života, plne využívajú logické myslenie pri riešení krížoviek, úloh a iných zábavných a poučných aktivít. Viac sa dozviete TU.

 

 

 Tajomstvá sveta

 

Tajomstvá sveta

Pútavé príbehy, spojené s kreatívnymi úlohami pre deti. Sú určené na rozvíjanie čítania s porozumením pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ. Deti si okrem iného prehlbujú pozitívny vzťah ku knihám, rozširujú slovnú zásobu a pri riešení úloh zapájajú logické myslenie. Viac sa dozviete TU.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info