• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Konferencia ŠKOLA 2014/2015: Program, aký by ste si nemali nechať ujsť

Pridané: 06.11.2014 11:15:53 Počet zobrazení: 729

06 November 2014

• Vedia dnešní riaditelia v materských, základných a stredných školách, ale aj v ZUŠ odhaliť vo svojich učiteľoch to skryté NIEČO, čo z nich robí naslovovzatých odborníkov? • Myslíte si, že dokážu obrátiť STRES na pracovisku na hnací motor, ktorý ženie učiteľov vpred? • Sú oboznámení s tým, že do konca kalendárneho roka musia ako zamestnávateľ poskytnúť všetkým svojim zamestnancom pracovnú ZDRAVOTNÚ SLUŽBU? • Zamýšľajú sa nad pozíciou ASISTENTOV v škole, t.j. priamo v praxi? • A dokážu si zo školského INŠPEKTORA spraviť poradcu, nie nepriateľa?

Akú úlohu v týchto procesoch zohráva riaditeľ? Ako si má vybudovať, postaviť tím spoluhráčov tak, aby výsledkom bola funkčná škola? Hovoríte si: Príliš veľa otázok? A predstavte si, že je to len zlomok toho, čo sú dnes riaditelia škôl nútení riešiť. Sú totiž nielen pedagógmi, ktorí sa postavia pred žiakov počas vyučovacej hodiny. Musia byť rovnako tak dobrými manažérmi v očiach svojej najbližšej komunity, zriaďovateľov, resp. obce, a tiež znalými personalistami, schopnými riešiť k spokojnosti svojich učiteľov bežné i problémové situácie, ktoré so sebou prináša vedenie takej inštitúcie akou je škola.

Uvedomujúc si náročnosť riaditeľskej pozície na súčasných školách, v nakladateľstve RAABE aktuálne vrcholia prípravy už 7. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2014/2015 s témou

Manažment školy a personálny rozvoj pedagogických zamestnancov
Ako v tom viete plávať?

Tohtoročná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov škôl. „Všetky odborné prednášky sú zamerané na praktické témy, s ktorými sa títo vedúci zamestnanci škôl denne stretávajú a riešia ich popri svojej náročnej a zodpovednej práci," uviedla Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE. Ako o programe prezradila: „Rešpektujúc zložitosť riaditeľskej pozície, sme program tohtoročnej konferencie rozdelili na tri tematické časti, ktoré predstavujú kľúčové funkcie vedenia školy, t.j.: manažérsku, personálnu a pedagogickú. Po vystúpeniach lektorov každý z blokov ukončíme riadenou diskusiou s účastníkmi konferencie. Možnosť pýtať sa našich lektorov sme však ponúkli už v predstihu aj všetkým ostatným, ktorí sa o otázky riadenia školy zaujímajú – a to na internetovej stránke nakladateľstva. Aj preto veríme, že tohtoročná konferencia bude odzrkadľovať aktuálny stav na školách a nebude len teoretickou rozpravou, ale práve naopak: prinesie širokej odbornej verejnosti možnosť výmeny vzájomných skúseností v jednotlivých oblastiach riadenia."

PROGRAM Konferencie ŠKOLA 2014/2015:

BLOK I: MANAŽÉRSKA a EXEKUTÍVNA funkcia vedenia školy:

Tak toto musíte vedieť! Alebo čo musíte vedieť odhaliť včas vo Vašich zamestnancoch?
hlavný referát: doc. RNDr. Peter Bero, PhD.

Pracovná zdravotná služba: naplniť literu zákona bez stresu
prednáška: MUDr. Ľudmila Ondrejková MPH, MUDr. Katarína Strmenská MPH

Tajomstvo: stres nie je len na škodu. Ako s ním pracovať na úžitok?
prednáška: prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., PhDr. Anna Janovská, PhD.

Plávanie vo vodách manažmentu - pýtajte sa už teraz
riadená diskusia (otázky a odpovede): doc. RNDr. Peter Bero, PhD.

BLOK II: PERSONÁLNA funkcia vedenia školy

Koho a ako odmeniť? Nárokovateľné a nenárokovateľné zložky platu
hlavný referát: Ing. Jarmila Belešová

Asistent učiteľa: jeho úlohy a vaše úlohy
prednáška: PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD.

Plávanie vo vodách personálneho riadenia - pýtajte sa už teraz
riadená diskusia (otázky a odpovede): Ing. Jarmila Belešová

BLOK III: PEDAGOGICKÁ funkcia vedenia školy

Kvalitný pedagogický program školy = priama úloha riaditeľa
hlavný referát: PhDr. Václav Trojan, Ph.D

Školský inšpektor: nepriateľ či poradca?
prednáška: Mgr. Jarmila Braunová

Plávanie vo vodách pedagogického riadenia - pýtajte sa už teraz
riadená diskusia (otázky a odpovede): PhDr. Václav Trojan, Ph.D

Dodajme, že konferencia je jednodňová a uskutoční sa v dvoch termínoch. V Bratislave v priestoroch Paneurópskej vysokej školy vo štvrtok 27. novembra a v utorok 2. decembra v Košiciach v Spoločenskom pavilóne. ,,Naším dlhodobým cieľom je podpora kvality vzdelávania na Slovensku. Chceme byť profesionálnym a spoľahlivým partnerom v riešení špecifických i každodenných potrieb manažmentu škôl a v tomto ruchu sa nesie aj konferencia ŠKOLA 2014/2015," uzatvára Monika Oravská.
Riaditelia, resp. zástupcovia vedenia škôl sa ešte stále môžu na konferenciu prihlasovať na stránke www.raabe.sk, v sekcii Vzdelávacie aktivity. Všetky potrebné informácie o konferencii aj o programe nájdu záujemcovia tu. Ďalším informačným kanálom je u pedagógov obľúbený komunitný portál www.skolskyportal.sk.

Príďte, a spoločne sa v tom naučíme plávať ľahšie!

Partneri konferencie:

J and B    somi    education fond 

tasr rodina a skola  skolskyportal

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info