• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS INKLÚZIA v slovenskej škole – realita či utópia?

Pridané: 15.06.2017 08:45:00 Počet zobrazení: 74

15 Jún 2017

Čo znamená inklúzia vo vzdelávaní v zmenenej Európe a čo v slovenských školách? Ako sú schopné reagovať konzervatívne školské systémy na čoraz vypuklejšie sociálne a spoločenské rozdiely? Vieme, ako rozdielnym žiakom prispôsobiť vzdelávacie metódy a procesy tak, aby každý jeden získal maximum? Je adaptívne učenie šancou pre každé dieťa? Odpovede aj na tieto otázky bude dnes a zajtra v Hoteli SENEC v Senci hľadať takmer 500 učiteľov a riaditeľov zo všetkých stupňov škôl na Slovensku. Začal sa tu už 6. ročník medzinárodnej odbornej konferencie Učiteľ nie je Google 4 ... a stále sa rád učí.

Podujatie pre učiteľov a riaditeľov škôl tento rok opäť organizuje odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko. Odborným garantom podujatia je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, spoluorganizátorom Veľvyslanectvo Írska v Bratislave. Odborný program je postavený na troch základných pilieroch:

1. Kultúra, spoločnosť, náboženstvo a vzdelávanie
Inakosť determinuje vzdelávanie.
Európa sa radikálne mení.
Ako reaguje školstvo?

2. Vzdelávanie 5.0

Kritická analýza prínosu digitálnych technológií.
Ako je možné „spolufungovať" vo svete sietí?

3. Rovnosť a nerovnosť šancí vo vzdelávaní

Vzdelávanie v medzinárodnom kontexte.
Ako vytvoriť optimálnu vzdelávaciu klímu v škole?

„Šiesty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sme koncipovali tak, aby reflektoval aktuálne dianie na Slovensku – v kontexte medzinárodných súvislostí. Budeme hovoriť o kultúre, spoločnosti, náboženstve a vzdelávaní, a to celkom zámerne v jednotnom čísle, nie v množnom. Musíme ich totiž všetky začať vnímať globálne, ako jeden celok. Prečo? Jednoducho tým, že ľudia sú v pohybe, vzniká nám tu jeden veľký spoločný priestor. A len na nás záleží, ako si v tomto priestore budeme spoločne nažívať," konštatuje Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef Raabe Slovensko. A ako by na to malo reagovať školstvo? „V prvom rade otvorenosťou. Školstvo v Európe nemôže byť len jedno – to pruské s bičom, kde deti sedia s rukami za chrbtom. Musí to byť školstvo, ktoré bude otvorené voči iným kultúrnym potrebám, voči iným deťom. A musí byť nielen otvorené, ale musí ich aj rešpektovať. Keď tieto deti nechcú sedávať a jesť za stolom, ale na zemi, pretože tak jedli ich generácie, musíme to rešpektovať," hovorí na margo zamerania konferencie Mira Schrimpelová.

Írsko – krajina otvorených, spoločenských a pohostinných ľudí. A rovnakých škôl.

Spolupráca Veľvyslanectva Írska na tohtoročnej učiteľskej konferencii nie je náhodná. Írske školy presadzujú toleranciu, vzájomný rešpekt a porozumenie pre kultúrnu, etnickú, rasovú, sociálnu a náboženskú rôznorodosť. Taktiež uznávajú skutočnosť, že v multikultúrnej spoločnosti sa vyskytujú rozdiely. „Oslava multikultúrnej rôznorodosti sa pre mnoho škôl v Írsku stáva dôležitou súčasťou školského života. Školy v Írsku sú v dnešnej dobe multikultúrne prostredia, kde je rešpektovaný etnický a náboženský pôvod každého dieťaťa. A preto sa očakáva, že dieťa bude taktiež rešpektovať všetky ostatné deti v škole. Tieto hodnoty sú pre nás veľkou inšpiráciou, a práve preto sme o tohtoročnú spoluprácu požiadali Veľvyslanectvo Írska," hovorí Mira Schrimpelová.

Arabská kultúra – rôznorodosť kultúr je obohacujúca. O čie obohatenie ide?

Hovorí sa, že rôznorodosť kultúr je obohacujúca. Ak hovoríme o rozdielnosti, aktuálne zrejme najlepším príkladom je arabská kultúra. Aj z tohto dôvodu je jednou z hostiek tohtoročnej konferencie arabistka, Mgr. Emíre Khidayer, PhD., ktorá sa už dlhé roky venuje problematike Blízkeho východu a severnej Afriky. Aké je obohatenie súvisiace s arabskou kultúrou a čo môžeme na Slovensku očakávať?
„Islamská kultúra je silná v emóciách. Akúkoľvek nepevnú myšlienku prebíja emócia. Aj banálna myšlienka na pevnom základe, keď sa nadopuje emocionálnou iskrou, sa zrazu stane témou. Európska kultúra zasa kladie dôraz na ideu a emócie buď potláča, alebo neutralizuje. Vývoj ľudského ducha cez reformy nám dal silu. O tom svedčí aj náš technologický vývoj, ktorý je na vysokej úrovni. Ten z emócií vyskladaný nie je," odpovedá na otázku Emíre Khidayer. Podľa nej: „Utečenci berú len to, čo dostanú. Alebo neberú. A tí, ktorí dávali, otvárali, púšťali a donedávna aj rozhodovali, sú Európania. Viac než obavu z náporu mám zlý pocit z toho, že európske inštitúcie produkujú prostredníctvom návrhov a postojov napätie, ktoré dostáva prisťahovalcov do konfrontácie s miestnym obyvateľstvom."

Najväčší problém inklúzie detí cudzincov – jazyková bariéra

Jedným zo spôsobov, ako sa konfrontáciám vyhnúť, je naučiť sa komunikovať spoločným jazykom. Riaditelia škôl na Slovensku, ktorí majú skúsenosti so začleňovaním detí migrantov do škôl, zhodne konštatujú, že je to práve jazyková bariéra, ktorá je najväčším problémom v školách. „Deti migrantov z Iraku, ktoré prichádzajú do našej školy, poznajú spravidla len niekoľko slovenských viet zo svojho trojmesačného pobytu na Slovensku. Ak ovládajú angličtinu, to je obrovská výhoda," konštatuje Mgr. Mária Civáňová, riaditeľka základnej školy Výčapy-Opatovce, ktorá od apríla 2016 pracuje v škole aj s deťmi migrantov z Iraku. Za najdôležitejšie v tejto situácii považuje intenzívnu jazykovú prípravu detí migrantov a ich rodičov, prípravu učiteľov na prácu s deťmi migrantov a intenzívnu prácu triednych učiteľov s ostatnými žiakmi v triede. Ako o svojich skúsenostiach konkrétne povedala: „Základný jazykový kurz pre 6 žiakov sme realizovali v našej škole. Pociťovali sme nedostatok učebníc slovenského jazyka pre deti cudzincov a nedostatok didaktických pomôcok. Na vyučovacích hodinách bola potrebná individuálna práca so žiakmi. Žiaci migrantov umiestnení v našej základnej škole sú veľmi usilovní, ambiciózni, snaživí. Dosahujú veľké pokroky v učení sa slovenského jazyka, snažia sa vzdelávať aj v ostatných predmetoch, zapájajú sa do mimoškolskej činnosti. Obaja žiaci deviateho ročníka, ktorí k nám prišli z Iraku, sú prijatí na stredné školy. Veľmi vítame otvorenú komunikáciu na túto tému aj na učiteľskej konferencii, vážime si možnosť dozvedieť sa o nových formách vzdelávania detí cudzincov, možnosť otvorene hovoriť o problémoch, ale aj o pripravenosti našich škôl na vzdelávanie detí migrantov."

Nielen rozdielne kultúry, ale aj rozdielne spôsoby učenia sa

Ak hovoríme o inklúzii, nebolo by správne hovoriť len o rozdielnosti v kultúrach. Veď deti a žiaci sú rozdielni už aj sami o sebe. Zaujímajú ich iné veci, inak sa učia, inak chápu, postupujú rôznym tempom... Odborníci sa už dlho dohadujú o tom, ako možno rozdielnym žiakom prispôsobiť vzdelávacie metódy a procesy tak, aby každý jeden získal maximum.
„Inak tomu nebude ani na našej konferencii. Účastníkom konferencie vôbec po prvý raz predstavíme unikátne softvérové riešenie, ktoré obsah učiva prispôsobuje konkrétnemu žiakovi presne podľa jeho schopností a tiež tempa, akým chápe a zvláda učivo v danom predmete. Hovoriť budeme o tzv. adaptívnom učení, ktoré má napríklad v Írsku množstvo prívržencov a teší sa veľkej obľube nielen u učiteľov, ale tiež samotných žiakov," prezrádza Mira Schrimpelová.

Podrobnejšie informácie o adaptívnom učení nájdete TU.

Bohatý odborný aj sprievodný program

Dodajme, že dvojdňový odborný program RAABE konferencie tvorí spolu 42 vzdelávacích aktivít: 6 hlavných referátov, 15 seminárov, 13 workshopov, 5 okrúhlych stolov, moderovaná diskusia, tréning, koučovacia zóna. Na podujatí tento rok vystúpi takmer 50 renomovaných lektorov a lektoriek z Nemecka, Írska, Švajčiarska, Indonézie, Česka a Slovenska.
Súčasťou programu pre učiteľov je aj bohatý sprievodný program. Účastníci konferencie sa môžu tešiť na premietanie známeho slovensko-českého filmu Učiteľka či večernú garden párty, v rámci ktorej sa predstavia írske tance a tiež populárna hudobná skupina Desmod.
„RAABE konferencie organizujeme každý rok aj preto, aby sme pravidelne premýšľali o veciach, ktoré sú aktuálne a spoločensky dôležité. Ja by som si osobne priala, aby si čo najviac účastníkov – pedagógov aj lektorov – čo možno najdlhšie uchovalo ten pozitívny postoj, že na veci sa dá pozerať nielen z jednej perspektívy, ale existujú aj ďalšie možné varianty. To je to, čo budeme na konferencii počas dvoch dní robiť," povedala Mira Schrimpelová.

Generálny partner:

Dynasit


Partneri:

Daffer intertaktívna trieda Interaktivna škola
ryor Slniecko edujobs
enterprise-ireland Olajos-Francuzske dezerty expol Pedagogika
ICF  

Mediálni partneri:

RTVS Radio Slovensko Radio Regina
TASR Školský servis FNPV  
rodinka.sk Pravda UCN
Predškolská výchova ZUCH Rodiina a skola
   

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info