• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

TS Aká je kvalita predškolského vzdelávania na Slovensku?

Pridané: 14.05.2014 13:51:27 Počet zobrazení: 908

14 Máj 2014

Postavenie dieťaťa v spoločnosti, príklady dobrej praxe a projekty v materských školách, do ktorých sa zapájajú aj rodičia. Aj tieto témy budú prezentované na konferencii Rovnosť a kvalita v predškolskom vzdelávaní ako predpoklad udržateľného rozvoja, ktorá sa uskutoční už tento týždeň - v dňoch 16. – 17. mája v Rajeckých Tepliciach.

Vedecko-odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou organizuje Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu a uskutoční sa pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča. Spoluorganizátorom konferencie je aj Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta a mesto Rajecké Teplice. Podujatia sa zúčastnia desiatky pedagógov z celého Slovenska. Počas sprievodných aktivít sa predstaví aj odborné nakladateľstvo Raabe, ktoré aktívne materské školy podporí svojimi publikáciami. V sieti škôl a školských zariadení je v súčasnosti 2870 materských škôl, z nich je 2716 štátnych - zriadených obcou/mestom, 89 súkromných a 65 cirkevných.

Kvalifikované učiteľky a nedostatok škôlok
Jedným z vedeckým garantov konferencie je PhDr. Viera Hajdúková, PhD, ktorá pôsobí na ministerstve školstva. Kvalita našich škôlok je podľa nej porovnateľná s materskými školami v jednotlivých členských štátoch EÚ. Aj keď v mnohých z nich sa na označenie zariadení, kde sa poskytuje predprimárne vzdelávanie, používa iný názov, a aj ich ciele a spôsob činnosti sú iné. ,,V mnohých oblastiach je kvalita našich materských škôl aj vyššia. V našich materských školách sa výchovno-vzdelávacia činnosť uskutočňuje v prevažnej miere podľa veľmi dobre spracovaných školských vzdelávacích programov a zabezpečujú ju kvalifikované učiteľky. Kvalifikovanosť našich učiteliek sa pohybuje okolo 97%, čo nám naozaj mnohé štáty môžu závidieť," uviedla odborníčka.

Mnohých rodičov však trápi hlavne to, aby sa deti do škôlky vôbec dostali. ,,Nedostatok materských škôl súvisí s demografickou krivkou. Niektorí zriaďovatelia nedostatočne reagujú na zvýšený záujem rodičov o prijatie ich detí do materských škôl," zareagovala PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Vysvetlila, že ministerstvo nemá kompetenciu zriaďovať materské školy, ale pri zaraďovaní nových materských škôl do siete škôl a školských zariadení veľmi úzko spolupracuje so zriaďovateľmi. Napríklad v tom, že povoľuje aj iný, ako je zákonom stanovený termín podávania žiadosti o zaradenie novej materskej školy, prípadne elokovaného pracoviska existujúcej MŠ do siete.

Nakladateľstvo Raabe podporuje kvalitné vzdelávanie
Na podujatí v Rajeckých Tepliciach bude odmenených 21 materských škôl, ktoré sa aktívne zapojili do Svetového projektu OMEP 2013-2014 Rovnocennosť – rovnosť pre udržateľnosť. Odborné nakladateľstvo Raabe víťazným škôlkam venuje pracovné zošity Zvedavček, brožúry Aktívna učiteľka, Dieťa v centre pozornosti, Didaktické pomôcky, metodiky Hráme sa so slovami a Rozvíjame zručnosti predškoláka. ,,Podporujeme efektívne predškolské vzdelávanie, keďže je základom pre ďalšiu úspešnú výchovu našich detí. S obľúbenými učebnými materiálmi pre učiteľov a pracovnými zošitmi pre žiakov spájame tradičné a moderné vyučovacie metódy. Robíme všetko pre to, aby sa naše deti mohli učiť z kvalitných materiálov, sprevádzal ich motivovaný učiteľ a viedol sebaistý riaditeľ školy," povedala riaditeľka Raabe Slovensko Monika Oravská.

Materským školám bude venovaný aj jeden z workshopov na odbornej konferencii Učiteľ nie je Google – nemôže ani nemusí vedieť všetko v réžii nakladateľstva Raabe, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. – 6. 6. 2014 v Bratislave. Seminár na tému Predprimárne vzdelávanie v kontexte vzdelávacieho systému v SR – pripravované zmeny v ŠVP povedie prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc. Na konferenciu pod záštitou primátora hl. mesta Bratislavy Milana Ftáčnika sa pedagógovia z materských, základných aj stredných škôl ešte môžu prihlásiť.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info