• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

Testovanie 9: Pomôcka, ktorá naučí nebáť sa matematiky

Pridané: 17.09.2014 16:29:03 Počet zobrazení: 1483

17 September 2014

Po tom, ako ostatné celoslovenské Testovanie 9 z matematiky nedopadlo veľmi dobre a priemerná úspešnosť testu bola 54,67 %, sa do predaja aktuálne dostáva ojedinelá pomôcka pre žiakov, učiteľov, ale aj rodičov. Novinku v podobe pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky prináša na knižný trh odborné nakladateľstvo RAABE, s cieľom pripraviť deviatakov na úspešné absolvovanie záverečného testu z matematiky.

Vysokú odbornú úroveň nového pracovného zošita garantuje dvojica autorov PaedDr. ThDr. Ing. Terézia Žigová, PhD. a Mgr. Pavol Kelecsényi, pričom obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade s ISCED 2. „Po úspešnom Testovanie 9 zo slovenského jazyka sme sa rozhodli pripraviť ďalšiu užitočnú publikáciu - pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky. Sme presvedčení, že riešením úloh z tohto pracovného zošita žiaci nadobudnú väčšiu istotu pri samotnom Testovaní 9 a zvýšia tak svoje reálne šance na dosiahnutie čo najlepších výsledkov," predstavila nový učebný materiál Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE. Test z matematiky obsahoval v ostatnom roku aj úlohy začlenené do kontextu praktického života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek. Pre úspešné riešenie úloh z matematiky bolo nevyhnutné, aby si žiaci s porozumením prečítali východiskový text. ,,Práve toto boli aj naše východiská pri tvorbe nového pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky," dodala Oravská.

Testovanie 9 z matematiky od RAABE slúži na:

 • precvičovanie čítania s porozumením,
 • rozvíjanie matematického myslenia,
 • overovanie matematických kompetencií,
 • preverovanie úrovne získaných poznatkov z matematiky a geometrie,
 • osvojenie si práce formou a typmi úloh obdobnými s úlohami Testovania 9.

Na konci pracovného zošita je prehľadná tabuľka jednotiek a vzorcov ako pomôcka na uľahčenie a zefektívnenie riešenia jednotlivých testov na vyučovaní.

Dodajme, že v tomto školskom roku sa celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ uskutoční neskôr ako vlani. „Každej škole záleží na tom, aby v záverečnom testovaní jej žiaci uspeli a dosiahli minimálne lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer. Až doteraz boli učitelia nútení na precvičovanie učiva a príkladov používať materiály, ktoré si vyrábali sami na kolene, prípadne ich prácne vyhľadávali na internete. To je samozrejme pre učiteľa, ktorý učí matematiku aj v niekoľkých rôznych ročníkoch a triedach, časovo veľmi náročné. Aj preto verím, že pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky sa stretne na školách s pozitívnym ohlasom," predvída reakciu učiteľskej obce Mgr. Jana Dandelová, odborná konzultantka nakladateľstva RAABE.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info