• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Štát plánuje 140 zdravotných stredísk

Pridané: 25.09.2014 13:22:12 Počet zobrazení: 864

25 September 2014

Už na budúci rok majú začať u nás fungovať nové typy zdravotníckych zariadení – integrované centrá. Na jednom mieste chcú sústrediť lekárov spolu so sociálnymi pracovníkmi. Pacient by si tak mohol vybaviť naraz všetko, čo potrebuje.

V pilotnom programe chce ministerstvo zdravotníctva vyskúšať tri až desať centier. Jedno má byť v meste, iné na vidieku, ďalšie v oblasti, kde žijú Rómovia. Štát ešte nerozhodol, kde budú prvé centrá stáť. Ich výstavbu či rekonštrukciu z existujúcich zdravotníckych stredísk chce ministerstvo začať na budúci rok. Spolu by malo vzniknúť 140 takýchto centier, v mestách aj väčších obciach. Jedno by malo fungovať asi pre 30-tisíc ľudí.
Súčasťou reformy, ktorá zahŕňa budovanie týchto centier a odhaduje sa asi na desať rokov, má byť aj zmena nemocníc. Niektoré sa zmenia na zariadenia s lôžkami napríklad pre dlhodobo chorých, iné zaniknú.

Ako bude vyzerať?

Hoci môžu integrované centrá pripomínať polikliniky, budú iné. V poliklinikách boli zväčša odborní lekári, v nových zariadeniach budú najmä všeobecní lekári, sociálni pracovníci a odborníci na verejné zdravie. Na jednom mieste by tak mal mať pacient starostlivosť špecialistov z viacerých oblastí, ktoré dnes nespolupracujú. „Napríklad v pondelok by sa mali všetci stretnúť a rozdeliť si klientov z centra. Lekár povie, ktorých klientov vyriešia a kto to bude mať na starosti. V Holandsku, Severnom Írsku či Fínsku to funguje," povedal Ivan Poprocký z Inštitútu zdravotnej politiky ministerstva zdravotníctva.

V integrovanom centre by mali byť všeobecní lekári, stomatológ, gynekológ, ale aj pohotovosť. Tiež ľudia z agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, fyzioterapeuti, logopédi a psychológovia. Mali by sa v nich robiť aj medicínske odbery, budú v nich aj dietetické poradne a poradne pre duševné zdravie. Mohli by mať aj lôžka na terapie, ministerstvo v nich odhaduje 10 až 15 postelí. Pacient by prišiel ráno, dostal by napríklad infúziu a večer by mohol ísť domov.

Ministerstvo však chce v centrách vytvoriť aj priestor pre konzíliá špecialistov. Nebudú tam stále, kardiológ môže byť v pondelok v jednom centre, v stredu v inom a zvyšné dni vo svojej ambulancii. „Mladší lekári by mohli mať o prácu v týchto centrách záujem," hovorí šéf Asociácie súkromných lekárov Ladislav Pásztor. Problém môže byť u lekárov, ktorí majú svoju ambulanciu. „Ak by chceli mať takéto centrá, už by ich mali," hovorí Pásztor. Na vidieku môže byť ťažšie získať pre centrum všeobecného lekára.

Ministerstvo si myslí, že do centier by mohla lekárov prilákať lepšia koordinácia práce, zvýšenie pracovného komfortu a aj nižší nájom. V týchto centrách by totiž nemali platiť komerčný nájom, ale len prevádzku.

Sociálne služby musia byť

V nových zariadeniach by malo byť povinne sociálne poradenstvo, rehabilitácia a prevencia. Zloženie služieb v centre bude závisieť od situácie v regióne a dohody medzi lekármi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, obcou a krajmi. Centrá by mali pomáhať aj mladým matkám, aby sa naučili starať o deti, v prípade potreby budú učiť ľudí pravidlám hygieny. Budú viesť aj evidenciu očkovania detí. Ministerstvo práce s týmto plánom podľa Poprockého súhlasí. Sociálne služby, ktoré by sa mali v centre poskytovať, platia kraje. Centrá sa môžu v meste či obci vytvoriť len vtedy, keď sa kraj zaviaže, že tieto služby bude platiť.

Nahradia aj nemocnice

Štát ráta s tým, že sa pre integračné centrá postavia nové budovy alebo sa zrekonštruujú existujúce strediská a nemocnice. To vyjde na niekoľko stoviek miliónov eur. Chce na to využiť peniaze z eurofondov. Podmienkou Bruselu podľa Poprockého je, že pôjde o celkovú reformu a časť nemocníc sa transformuje tak, aby poskytovali služby pre chronických pacientov. Spolufinancovať by ich mal aj štát a zhruba päť percent by dávalo aj mesto.
Dnes je na Slovensku asi 60 nemocníc. Podľa ministerstva by na akútne výkony stačila polovica z nich.
Niektoré nemocnice už vedú súkromné firmy, najviac ich je v sieti Svet zdravia, ktorú vlastní Penta. „Ideu integrovaných centier zdravotnej starostlivosti by sme mohli podporiť," povedal hovorca siete Svet zdravia Tomáš Král. Má podľa neho veľa pozitívnych príkladov v zahraničí.

Zatiaľ nevedia, ako by mali nové centrá fungovať, chcú však s ministerstvom spolupracovať. „Podľa nás by sa takéto centrá v regiónoch mali budovať pri lokálnych nemocniciach," hovorí Král. Umožnilo by to podľa neho efektívne využitie existujúcej infraštruktúry a odborného potenciálu nemocnice.

Veľké by mali byť len štyri

Podľa plánu by mali o desať až 15 rokov fungovať na Slovensku štyri veľké koncové nemocnice, ktoré by vyzerali ako dnešné veľké univerzitné zariadenia. Asi tridsať by mohlo byť v budúcnosti akútnych nemocníc, každá asi pre 200-tisíc ľudí. Riešili by len akútne problémy, vysoko špecializovanú starostlivosť by nechali koncovým nemocniciam.

Zdroj: SITA (SME)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info