• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

ŠKOLA a ROZVOD RODIČOV: Komplexná príručka učiteľa o tom, ako zvládnuť komunikáciu so žiakom a jeho rodičmi uprostred rozvodu

Pridané: 27.01.2015 13:00:00 Počet zobrazení: 2145

27 Január 2015

Čo je pre učiteľov užitočné vedieť o rozvode? Ako sa prežívanie rozvodu môže prejaviť v správaní dieťaťa v škole? Nakoľko môže práve škola žiakovi pomôcť prekonať rozvod rodičov čo najlepšie? A ako má učiteľ vôbec zvládnuť komunikáciu s rozvádzajúcim sa rodičom? Odpovede na všetky tieto otázky, a ešte omnoho viac, prináša nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, spol. s r. o., vo svojej najnovšej brožúre s názvom Škola a rozvod rodičov.

Rozvod rodičov je pre väčšinu detí psychickou traumou, ktorej dôsledky môžu u nich pretrvávať až do dospelosti. Deti si ho neželajú a to, akým spôsobom a v akej miere ovplyvní ich ďalší život, je veľmi individuálne a záleží od mnohých faktorov. Dospelí môžu a mali by sa snažiť zmierniť deťom ich bolesť a obmedziť negatívny dosah rozvodu na ich psychiku.

„Práve toto bolo naše východisko, keď sme o vydaní brožúry s tematikou rozvodu, začali uvažovať. Ako odborné nakladateľstvo, ktoré vydáva rôzne pomôcky pre učiteľov a iných pedagogických zamestnancov, nemôžeme zostať stáť bokom pri riešení takého závažného problému, akým stúpajúca rozvodovosť na Slovensku je," hovorí Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva RAABE. „Záleží nám na tom, aby mali učitelia dobré podmienky na výkon svojho náročného povolania. Sú totiž nielen tými, kto vzdeláva naše deti. Sú to oni, kto trávi s deťmi v školách väčšinu času. Ich dosah je aj preto nesmierny. Sme presvedčení o tom, že ak im ponúkneme odborné materiály a priblížime im možné spôsoby, ako postupovať v zložitých situáciách, uľahčíme im prácu."

O knihe: Škola a rozvod rodičov

Brožúra Škola a rozvod rodičov sa zaoberá psychologickým aj právnym aspektom rozvodu. Ide o komplexne spracovanú problematiku rozvodov, ktorá popisuje všetky (tie najčastejšie) problémy, vznikajúce v súvislosti s rozvodom, s ktorými sa môže učiteľ v praxi stretnúť. V oblasti psychiky platí jedna dôležitá zásada: „Akokoľvek je rodinná kríza záležitosť osobná a citlivá, nemožno k nej pristupovať bez zreteľa na širšie sociálne prostredie. Problémy, o ktorých by sa zdalo, že majú zostať diskrétne vo vnútri rodinnej bunky, ovplyvňujú myslenie a prežívanie zúčastnených a prirodzene sa prejavujú v správaní členov rodiny s inými ľuďmi. Dieťa nevstupuje do kontaktu len s užšou rodinou, je členom širších skupín: skupiny rovesníkov, školskej triedy, školy, krúžkov. A práve tie mu v čase rozvodu poskytujú útočisko a istú dávku bezpečia, že napriek problémom sa niektoré veci nemenia a zostávajú stabilné," hovorí o východiskách novej publikácie určenej pre školy PhDr. Jarmila Tomková, jedna z autoriek brožúry. A dodáva: „Na to, aby učitelia vedeli, ako dieťa podporiť, je užitočné lepšie porozumieť psychosociálnym procesom, ktoré vstupujú do hry pri rozvode."

Druhá časť publikácie je venovaná právnym aspektom rozvodu. „Keďže rodičia pri presadzovaní svojich práv v rozvodovom konaní, ale aj po rozvode, často využívajú práve prostredie školy na zasahovanie do práv druhého rodiča, je dôležité poznať možné úpravy výkonu rodičovských práv a povinností voči maloletým deťom," upozorňuje Mgr. Eva Braxatorisová, autorka právnej časti novej publikácie. „Vyznať sa v spleti predpisov a rozhodnutí súdov nemusí byť vôbec jednoduché. Ak by škola zasiahla do práv rodiča nevhodným spôsobom, i keď na podnet druhého rodiča, neznalosť by v tomto prípade školu neospravedlňovala. Aj z dôvodu lepšej prehľadnosti v tejto zložitej problematike ponúkame učiteľom niekoľko príkladov z prostredia škôl, s ktorými sa môžu v praxi stretnúť," povedala.

Edícia riešenie problémov v školskom prostredíBrožúru Škola a rozvod rodičov vydáva nakladateľstvo RAABE ako  pokračovanie úspešnej edície Riešenie problémov v školskom prostredí, venovanej vybraným problémom z pedagogickej praxe. Edíciu tvoria 4 brožúry: Manažment triedy, Šikanovanie v škole, Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školyŠkola a rozvod rodičov. „Záleží nám na kvalitnom vzdelávaní, sme presvedčení o tom, že len v zdravom prostredí triedy, resp. školy sa môže naplno rozvíjať študijná i pracovná úspešnosť žiakov. Tam, kde je klíma akokoľvek narušená, prestáva fungovať základná výchovno-vzdelávacia funkcia školy a pedagogický efekt je minimálny," konštatuje Monika Oravská. 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info