• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Riaditeľské voľno z dôvodu chrípky. Potrebuje riaditeľ školy súhlas zriaďovateľa?

Pridané: 13.10.2015 13:00:00 Počet zobrazení: 1809

13 Október 2015

Zákon č. 245/2003 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v ustanovení § 150 ods. 5 priznáva riaditeľovi školy právo poskytnúť žiakom zo závažných dôvodov, najmä organizačných a prevádzkových, počas školského roka najviac päť dní voľna v období školského vyučovania. Ako je to ale pri tzv. chrípkových prázdninách? Aké povinnosti má riaditeľ školy vo vzťahu ku svojmu zriaďovateľovi? Aj o tom sa dočítate v najnovšom čísle dvojmesačníka Zriaďovateľ.

Ďalšou z tém bude problematika zamestnávania blízkych osôb v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Medzi zamestnávateľov uvedených v tomto zákone sa zaraďujú aj právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, teda aj základné školy a materské školy. Môžu byť starosta a riaditeľka školy v priamom príbuzenskom vzťahu? Môžu byť učiteľ a riaditeľka školy v priamom príbuzenskom vzťahu? Môže byť člen rady školy prítomný pri výbere nového riaditeľa, ak je to jeho blízka osoba?

Rozpočet na budúci rok je momentálne aktuálnou témou aj na strane zriaďovateľov škôl a školských zariadení. Ďalší z príspevkov v časopise Zriaďovateľ poradí, ako nezabudnúť na evidenciu rozpočtových opatrení.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa len v roku 2015 menil už trikrát a v parlamente už sú podané ďalšie návrhy na zmeny tohto zákona. Tento nestabilný legislatívny rámec spôsobuje aj v praxi škôl mnoho problémov a preto si vyžaduje zvýšenú pozornosť. V najbližšom čísle právneho kuriéra pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení čitatelia nájdu prehľadne zosumarizované všetky novinky v procese verejného obstarávania a elektronického trhoviska, ktoré nadobudnú účinnosť už 1. novembra 2015.

ZriaďovateľCelkom nový dvojmesačník Zriaďovateľ vydáva odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko. Vychádza 6-krát ročne a jeho zámerom je predchádzať zbytočným konfliktom vo vzťahu zriaďovateľ - riaditeľ školy. Tieto konflikty pritom často pramenia práve z nevedomosti a neznalosti "školských zákonov". Časopis prináša základné informácie o právach a povinnostiach zriaďovateľa voči svojim školám a školským zariadeniam v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Súčasťou zákazníckeho servisu je aj bezplatná poradňa, v ktorej odborníci čitateľom poradia pri riešení problémových otázok.

V pravidelných rubrikách nájdete:
• obsah prispôsobený potrebám zriaďovateľov škôl,
• informácie o povinnostiach zriaďovateľov voči riaditeľom škôl,
• vzory, návody aj odpovede na otázky, ktoré priamo súvisia s činnosťou zriaďovateľov škôl,
• témy spracované v časovom slede školského roka.

Časopis Zriaďovateľ vychádza ako dvojmesačník v dvojčíslach január – február, marec – apríl, máj – jún, júl – august, september – október a november – december. Prvé riadne číslo časopisu Zriaďovateľ vychádza v januári 2016.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info