• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Riaditelia škôl na Slovensku dnes upratujú vo veľkom!

Pridané: 24.11.2016 07:00:00 Počet zobrazení: 544

24 November 2016

Povinnosti z oblasti personalistiky. Povinnosti pri výkone finančnej kontroly. Postupy pri priestupkoch žiakov voči učiteľom, keď ešte nie sú plnoletí. Stmeľovanie pedagogického zboru. A popri tom všetkom ešte aj účinná obrana voči agresívnym rodičom či výučba prírodovedných predmetov zábavným spôsobom. Akého spoločného menovateľa majú všetky tieto činnosti? Je ním riaditeľ školy! Asi 150 z nich sa dnes stretáva v bratislavskom Konferenčnom centre garni* G Hotela, aby tu spoločne diskutovali o aktuálnych legislatívnych otázkach školskej praxe.

Všetky spomenuté oblasti, ale aj mnoho iných, tvoria ústrednú líniu už 9. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2016/2017, ktorej organizátorom je odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe.
Konferencia je jednodňová, uskutoční sa v dvoch mestách: po dnešnej v Bratislave RAABE rovnaký program ponúkne aj približne stovke riaditeľov na východe Slovenska – a to 29. novembra 2016 v Hoteli Yasmin v Košiciach. „Riadenie výchovno-vzdelávacej činnosti, rozhodovanie v oblasti účtovníctva a financií v škole, personalistika a manažovanie ľudských zdrojov a tiež riešenie vzťahov medzi školou, učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. To všetko musí zdatný riaditeľ školy zvládnuť. Pod ťarchou toľkých povinností je len dobre, ak má vo všetkom poriadok...," predstavila smerovanie 9. ročníka konferencie Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE.

Téma tohtoročnej konferencie aj preto znie: VEĽKÉ UPRATOVANIE.
AKO VYHRAŤ NAD (NE)PORIADKOM V ŠKOLE?

Aktuálne témy prednášok

skola1 skola2 skola3
skola4 skola5  skola6

Dopoludňajší program odbornej konferencie tvoria prednášky pre všetkých účastníkov. Ako prvý rečník vystúpi PhDr. Václav Trojan, Ph.D., z Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe. „Seminár o pedagogickom riadení bude opäť mieriť do čierneho. Táto zásadná oblasť riaditeľskej práce musí mať svoju kvalitu, pretože od nej závisí, aké výsledky dosiahnu žiaci. Dlhodobé podceňovanie a odsúvanie tejto oblasti kvôli byrokratickým činnostiam riaditeľa sa ukazuje ako zlá cesta. Mojím cieľom bude presvedčiť účastníkov o dôležitosti tejto oblasti a pomôcť im budovať správny smer pedagogického riadenia ich školy," prezradil PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
O nič menej zásadný nebude ani príspevok Mgr. Jozefa Sýkoru, MBA, kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý sa vo svojom príspevku bude venovať problematike základnej finančnej kontroly v praxi škôl a školských zariadení po auguste 2016.
Kedy už treba na žiaka zavolať policajta? A ako by mal riaditeľ školy postupovať pri sťažnosti učiteľa po útoku žiakom alebo dokonca jeho rodičom? Odpovede na tieto otázky zase prinesie účastníkom konferencie dvojica lektorov – advokátov: JUDr. Martin Hudák v Bratislave a JUDr. Ing. Soňa Strýčková, ktorá vystúpi v Košiciach.
Doobedňajší blok prednášok napokon uzavrie Mgr. Ján Sitarčík, PhD., riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR s témou o kvalifikačných predpokladoch na výkon pedagogickej a odbornej činnosti. Účastníkom konferencie prinesie všetky potrebné informácie týkajúce sa atestácie ako požiadavky na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca.

Poobedňajšie voliteľné workshopy
Poobedňajší program si už každý z účastníkov konferencie „ušije" podľa svojich potrieb a záujmov. Z ponuky troch workshopov si účastníci môžu zvoliť dva, ktoré absolvujú pod vedením skúsených lektorov. Ako a prečo rozhodovať spolu so svojím tímom, vysvetlí v Bratislave Ing. Dagmar Kéryová, viceprezidentka slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov, v Košiciach zase Ing. Eva Timková, profesionálna koučka a lektorka koučovania. „Dnešná doba prináša veľmi veľa informácií, zmien, možností, ktoré už častokrát nedokáže jeden človek efektívne spracovať. Preto sa v posledných rokoch preferuje tímová spolupráca, tvorba riešení v tímoch a nie u jednotlivca. Má to veľa výhod, ale lídrom tímov ostáva kľúčová otázka: Ako mám zariadiť, aby skutočne vzniklo tímové riešenie? Ako mám zapojiť svojich ľudí, aby prispievali a pracovali?" priblížila smerovanie workshopu Ing. Dagmar Kéryová.
Umeniu zvládania konfliktov bude venovaný ďalší z workshopov, ktorý v Bratislave povedie Ing. Nora Lauková, terapeutka a koučka, konateľka vzdelávaco-poradenskej spoločnosti F.A.M.E., s. r. o. V Košiciach ju bude alternovať Mgr. Dušana Bieleszová, školská mediátorka.
Posledná zo vzdelávacích aktivít bude venovaná rozvoju technického a konštrukčného premýšľania v materskej škole. Workshop sa bude konať pod vedením doc. PaedDr. Kristíny Žoldošovej, PhD., z Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. „Veríme, že rozmanitosť, ale predovšetkým aktuálnosť tém, ako aj tím skúsených lektorov, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú už dlhodobo, sú opäť aj tento rok dostatočným prísľubom kvalitného vzdelávania pre pedagógov, ale aj príjemného stretnutia s kolegami, kde nechýba možnosť vzájomnej výmeny skúseností," skonštatovala Mira Schrimpelová.

Podrobný program konferencie nájdete TU.

Profily lektorov, ktorí dnes v Bratislave a 29.11.2016 v Košiciach vystúpia v rámci programu, nájdete TU.

 

Partneri konferencie:

MYDVA Slniecko Dynasit
daffer Dualna akademia Senec Lake Resort
trinity trinity  

Mediálni partneri:

tasr skolskyservis fnpv
  sp  
     

 

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info