• Hlasovanie spustené
 • Učiteľ nie je Google 5
 • diabetes
 • vedomat
 • minarik
 • TECHNIKA metodika
 • Previous
 • Ďalší
Späť

RAABE spoluorganizátorom konferencie so špeciálnym programom pre učiteľov

Pridané: 30.08.2016 08:00:00 Počet zobrazení: 642

30 August 2016

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied a odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko pozývajú učiteľov základných škôl na 32. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie s názvom Technické vzdelávanie ako súčasť všeobecného vzdelávania. V rámci dvojdňového programu sa budú vôbec po prvýkrát konať aj workshopy špeciálne určené pre učiteľov predmetu Technika na základných školách.

Učíte Techniku? Uvažujete, z akých materiálov budete čerpať nápady na prácu na hodinách? Radi by ste zatraktívnili svoje vyučovacie hodiny? Práve pre vás sú určené workshopy, ktoré budú postavené na praktických činnostiach v rámci projektového vyučovania.
„Konferencia sa bude konať 10. a 11. októbra 2016 v hoteli Šachtička v Banskej Bystrici. Program učiteľov bude venovaný možnostiam realizácie nového obsahu učiva v predmete Technika (5. - 9. ročník ZŠ) vo vzdelávacej oblasti Človek a svet práce podľa inovovaného ŠVP platného od 1.9.2015, a uplatňovanie vhodných modelov a stratégií, ktoré rozvíjajú kľúčové zručnosti žiakov v predmete Technika," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Učitelia sa môžu tešiť na:

 • praktické ukážky metodických materiálov, ktoré korešpondujú s novým obsahom predmetu Technika,
 • atraktívne aktivity vo vyučovaní, ktoré dokážu motivovať žiakov k praktickým činnostiam aj v rámci projektového vyučovania v predmete Technika,
 • námety pre tvorbu výrobkov, ukážky zaujímavých výrobkov z prírodných a odpadových materiálov,
 • tvorivé uplatnenie metodických materiálov vo vyučovaní v predmete Technika,
 • rozvíjanie polytechnickej výchovy žiakov v nižšom strednom vzdelávaní a práca s talentmi.

Darčeky pre učiteľov
„A aby sme učiteľov ešte viac motivovali k účasti na tomto podujatí, rozhodli sme sa spolu s ďalšími organizátormi pre každého učiteľa pripraviť balíček ako špeciálny darček, ktorý bude pozostávať z jedného pracovného zošita pre daný ročník na základe vlastného výberu, z kompletných metodických materiálov nahratých na CD – ROM (výsledky riešenia národného projektu), so zameraním na technické vzdelávanie na ZŠ a tiež z odborno-metodickej publikácie na podporu vyučovania nového obsahu učiva v predmete Technika," spresnila Mira Schrimpelová.

Kompletný program dvojdňovej konferencie si pozrite tu
Učitelia sa môžu prihlásiť tu

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info