• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Raabe podáva učiteľom a školám pomocnú ruku

Pridané: 13.01.2015 05:45:00 Počet zobrazení: 1175

13 Január 2015

„Na internete píšu o našej škole nezmysly! Rodičia mojich žiakov sa mi verejne vysmievajú. V miestnych novinách ohovárajú našich učiteľov...“ Ak ste aj vy v poslednom období vyslovili aspoň jednu z týchto viet, zbystrite pozornosť! Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko, spol. s r. o., aktuálne vydáva odbornú publikáciu s názvom Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy. Tá si dáva za cieľ priniesť školám aj učiteľom správnu základnú orientáciu v tejto problematike, ktorá je prvým predpokladom úspešného domáhania sa svojich práv a ochrany svojich oprávnených záujmov.

Škola alebo učiteľ si dlho budujú svoju dobrú povesť, svoje dobré meno, svoju reputáciu a od týchto hodnôt veľakrát závisí aj postavenie školy alebo učiteľa na trhu vzdelávania alebo na trhu práce. „Pár škodlivých a nepravdivých článkov v printových alebo internetových médiách, niekedy stačí aj jediná rozhlasová alebo televízna reportáž, pár škodlivých a nepravdivých údajov pred verejnosťou a dobrá povesť školy alebo dobré meno učiteľa sú ihneď ohrozené," hovorí o zámeroch vydať odbornú pomôcku pre pedagogických pracovníkov, aká dodnes na trhu chýbala, Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Pre školy a učiteľov
„Aj z tohto dôvodu by si mali byť školy a učitelia vedomí možnej právnej ochrany v takýchto prípadoch. Náš právny poriadok obsahuje viaceré ustanovenia upravujúce právny režim ochrany osobnosti učiteľa, názvu alebo dobrej povesti školy a poskytuje školám alebo učiteľom viacero právnych prostriedkov, ako si tieto hodnoty chrániť, resp. ako dosiahnuť nápravu," povedal JUDr. Martin Hudák, hlavný autor publikácie Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy. Ďalej upozornil: „V závislosti od charakteru poškodenia alebo negatívneho zásahu si môže škola alebo učiteľ vybrať, či sa bude chrániť ,pomocou' Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Trestného zákona, Zákona o priestupkoch, Tlačového zákona alebo Zákona o vysielaní."
Práve preto sa v publikácii autori snažia rozpísať jednotlivé druhy právnej ochrany tak, aby sa školy a učitelia vedeli v konkrétnych právnych prostriedkoch ochrany orientovať. „Lebo v práve platí, že kde nieto žalobcu, nieto sudcu, a preto, aby sa akákoľvek právna ochrana mohla využiť, musí o nej najprv dotknutý subjekt vedieť," tvrdí JUDr. Martin Hudák.

 Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy

POZRITE SI REPORTÁŽ STV o učiteľke, ktorú osočoval nespokojný rodič. Presvedčte sa, že stojí za to brániť si svoje dobré meno, resp. dobrú povesť školy. Reportáž odvysielala STV 17. 5. 2015 v relácii Občan za dverami. Video TU.

 

O knihe: Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy
Brožúra identifikuje situácie a problémy, ktoré súvisia s poškodzovaním dobrého mena školy a pedagógov, či už zo strany rodičov alebo žiakov. Prináša praktické rady, ako sa v týchto situáciách brániť a ako im predchádzať. Je písaná pre školy a pre učiteľov, preto sa v jednotlivých častiach zameriava na tie najpodstatnejšie časti príslušných právnych predpisov, snaží sa ich priblížiť čitateľovi rozumnou, pochopiteľnou a prehľadnou formou, najmä prostredníctvom otázok a odpovedí. „Snažíme sa danú problematiku vysvetľovať bez detailných právnych či právnických traktátov, ale tam, kde to považujeme za vhodné, uvádzame priamo odkaz na príslušné ustanovenie konkrétneho právneho predpisu, kde je daná problematika upravená. Keď je to možné, pomáhame si v texte aj príkladmi, ktoré nám prax ponúkla, prípadne modelovými situáciami," zhrnul Martin Hudák.

Brožúra Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy nemá za cieľ popísať do podrobností všetky aspekty právnej ochrany názvu, dobrej povesti školy alebo dobrého mena učiteľa, má skôr slúžiť ako pomôcka na správnu základnú orientáciu v tejto problematike, ktorá je prvým predpokladom úspešného domáhania sa svojich práv a ochrany svojich oprávnených záujmov. Z dôvodu komplexnosti problematiky špecifík a rizík učiteľskej profesie autori nezabudli ani na prehľad niektorých psychologických aspektov učiteľskej profesie a odporúčania, ako riešiť náročné pedagogické situácie z pohľadu odborníka – psychológa.

Brožúru Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy vydáva nakladateľstvo RAABE ako tretie pokračovanie úspešnej edície Riešenie problémov v školskom prostredí, venovanej vybraným problémom z pedagogickej praxe. Edíciu tvoria 4 brožúry: Manažment triedy, Šikanovanie v škole, Dobré meno učiteľa a dobrá povesť školy, Škola a rozvod rodičov. „Záleží nám na kvalitnom vzdelávaní, sme presvedčení o tom, že len v zdravom prostredí triedy, resp. školy sa môže naplno rozvíjať študijná i pracovná úspešnosť žiakov. Tam, kde je klíma akokoľvek narušená, prestáva fungovať základná výchovno-vzdelávacia funkcia školy a pedagogický efekt je minimálny," konštatuje Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Štvrtý titul Škola a rozvod rodičov z edície Riešenie problémov v školskom prostredí predstaví nakladateľstvo RAABE ešte do konca januára 2015.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info