• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

RAABE partnerom výtvarnej súťaže Bezpečná škôlka

Pridané: 27.04.2016 09:30:00 Počet zobrazení: 1290

27 Apríl 2016

Projekt „Goodyear – Bezpečná škôlka“ spúšťa ďalší ročník súťaže pre materské školy, ktorej cieľom je zvyšovať bezpečnosť detí na cestách. Úlohou detí v tohtoročnej súťaži s názvom: „Jarné dopravné značky“ bude navrhnúť podľa vlastnej fantázie a bez akýchkoľvek obmedzení svoju vlastnú dopravnú značku.

Na cestách sa stretávame s veľkým množstvom dopravných značiek, ktoré sú určené na riadenie a reguláciu cestnej dopravy. Mnohé deti by však uvítali aj ďalšie dopravné značky, ktoré sú dôležité pre malých škôlkarov. Práve preto majú deti z materských škôl tento rok za úlohu výtvarne stvárniť (namaľovať, vymodelovať, vyrobiť a pod.) dopravnú značku, ktorá na cestách chýba.

„Otázka bezpečnosti detí v cestnej premávke nie je dostatočná. Sú to práve deti, ktoré patria k najohrozenejšej skupine účastníkov cestnej premávky, a ako nielen pre nízku viditeľnosť, ale aj „vďaka" svojmu nevyspytateľnému konaniu. Za účelom naučiť ich, ako sa majú správať na ceste, ulici a križovatke vzniklo aj v našom vydavateľstve už niekoľko príručiek, ktoré pomáhajú učiteľkám v materských školách zatraktívniť túto problematiku medzi deťmi. Vydali sme tiež pracovné zošity a didaktické materiály, ktoré podporujú práve tieto detské zručnosti a prehlbujú ich vedomosti. V tomto kontexte zapojenie sa a podporenie projektu, akým je Bezpečná škôlka je len logickým vyústením nášho snaženia o zvýšenie informovanosti tých najmenších o pravidlách cestnej premávky," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE Slovensko.

O projekte Bezpečná škôlka
Projekt Goodyear – Bezpečná škôlka začal v roku 2008 a medzi jeho hlavné ciele už od počiatku patrí zvyšovanie bezpečnosti detí z materských škôl v cestnej premávke. Svojimi aktivitami sa nezameriava výhradne na materské školy, ale aj na rodičov i ďalšie osoby podieľajúce sa na výchove detí.
Projekt usiluje predovšetkým o prevenciu a osvetu prostredníctvom dopravnej výchovy a pomocou rôznych aktivít sa tak snaží o formovanie bezpečných vzorcov správania sa detí predškolského veku. Do projektu Goodyear Bezpečná škôlka sa v minulosti zapojilo viac ako 1 300 českých a 900 slovenských materských škôl. Pre registrované materské školy sa organizujú detské súťaže, semináre a ďalšie aktivity súvisiace s tematikou dopravnej výchovy.

Ako sa zapojiť do súťaže?
Do projektu sa môžu materské školy ešte stále prihlasovať. Súťaž je určená pre všetky registrované materské školy v projekte „Goodyear – Bezpečná škôlka". Fotografie, kresby, modely z kartónu, plastelíny.... na tému „Jarné dopravné značky" môžu registrované MŠ posielať v termíne od 20. apríla 2016 do 10. júna 2016 na adresu:

Gooodyear – Bezpečná škôlka
P.O.BOX 35, 840 11 Bratislava 411

Na zadnú stranu obrázku dopravnej značky je dôležité uviesť názov a adresu MŠ a meno autora. Porota vyberie víťazov, ktorých vyhlasovateľ súťaže uverejní na webových stránkach www.bezpecnaskolka.sk a na stránkach projektu na sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/BezpecnaSkolkaSR.

Ceny v súťaži
stavebnicaOrganizátori pripravili pre deti a zapojené materské školy zaujímavé ceny, napríklad v podobe stavebnice Goodyear – Pneuservis alebo pracovných zošitov s názvom Bav sa s Bezpečnou škôlkou, vďaka ktorým si deti precvičia základy bezpečného pohybu v rámci cestnej premávky.

Dopravná výchova

 

 

 

 

Odborné nakladateľstvo RAABE ako tohtoročný partner do súťaže venoval svoje odborné brožúry Dopravná výchova – námety a aktivity, ktorá prináša učiteľkám v materských školách bohato spracované námety a aktivity, ktoré možno v materskej škole s deťmi realizovať. Ponuka hier, zábavných činností a aktivít, riekaniek, básničiek a pesničiek pomôže deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách a to tak, že ich budú vedieť riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info