• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

PRÁVE DNES: Celoslovenská konferencia riaditeľov škôl

Pridané: 25.11.2015 16:00:00 Počet zobrazení: 1367

25 November 2015

V Bratislave sa dnes koná už 8. ročník odbornej konferencie pre vedúcich pracovníkov škôl – ŠKOLA 2015/2016 s názvom Manažment školy utopený v legislatíve – Hodíme vám záchranné koleso. V konferenčnom centre garni* G Hotela pod vedením skúsených lektorov o aktuálnych legislatívnych otázkach školskej praxe diskutuje viac ako 120 riaditeľov škôl.

Na vedenie školy dnes už človeku nestačí pedagogické vzdelanie, riaditeľ školy je v dnešnej dobe nútený naučiť sa a ovládať mnoho ďalších vecí. Navyše, je to práve riaditeľ školy, na koho je vyvíjaný ten najväčší tlak. Ocitá sa medzi mlynskými kolesami zriaďovateľov – politikov, ktorí uvažujú vo štvorročných volebných cykloch, a nie v širšom horizonte školy. Medzi mlynskými kolesami rodičov, verejnosti... A v tejto situácii mu do karát nehrá ani fakt, že podmienky, v ktorých musí riaditeľ školy vychovávať, vzdelávať, manažovať, sa neustále menia.

Aký má byť riaditeľ školy? Hlavne multifunkčný a pružný!
Finančné dotácie na školy v prírode a športové kurzy v základnej škole, povinnosti základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu, problematika technickej aj materiálnej podpory výučby vzdelávacieho obsahu oblasti Človek a svet práce, verejné obstarávanie v školskej praxi, efektívna komunikácia medzi rodinou a školou, alternatívne prvky vo výučbe a vzdelávaní v základnej škole... všetky tieto oblasti by mal mať pod palcom dobrý riaditeľ školy. A to vždy s ohľadom na tak často sa meniacu legislatívu. „Práve preto, aby sme riaditeľov škôl v spleti nových predpisov zorientovali, vždy na jeseň organizujeme toto podujatie," povedala Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré je pravidelne organizátorom tohto podujatia. Ako dodala: „Konferencia je tu aj na to, aby sme riaditeľom škôl ukázali, že v tejto neľahkej situácii nie sú sami. Môžu si tu vymieňať skúsenosti, môžu sa tu sieťovať a azda aj prídu na to, ako riešiť niektoré problémy."

Konferencia s účasťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Záštitu nad 8. ročníkom odbornej konferencie ŠKOLA 2015/2016 prevzala JUDr. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a ZUŠ, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a vlastne všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. S rovnakým programom ako dnes v Bratislave, sa konferencia uskutoční aj v Košiciach, a to už 1. decembra 2015.

Dopoludňajší program tvoria prednášky pre všetkých účastníkov konferencie. „Prednášajúcimi sú aj tento rok renomovaní odborníci, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú už dlhodobo. Nás veľmi teší, že v programe dnes vystúpia aj zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR," prezradila Mira Schrimpelová.
O povinnostiach základných škôl vo vzťahu k duálnemu vzdelávaniu so zreteľom na zmeny, ktoré prináša zákon č. 61/2015 Z. z., budú riaditeľov informovať Ing. Marián Galan, generálny riaditeľ sekcie regionálneho školstva, a JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva MŠVVaŠ SR. Zamerajú sa najmä na zmeny týkajúce sa typov stredných odborných škôl, ktoré si žiak môže vybrať na prípravu na svoje budúce povolanie, ako aj zmeny v spôsoboch praktického vyučovania a miestach výkonu praktického vyučovania s cieľom, aby základné školy mohli zabezpečiť dostatočnú informovanosť pre svojich žiakov o tom, aké majú možnosti budúcej praktickej prípravy na povolanie. Ťažiskom ich vystúpenia bude vysvetlenie systému duálneho vzdelávania a jeho základných atribútov s dôrazom na zapojenie a úlohy základných škôl, vrátane špecifík prijímacieho konania.

Tému Novinky vo financovaní, najmä so zreteľom na finančné dotácie na školy v prírode a športové kurzy v základných školách, rozoberie Ing. Gabriela Petrúšková z odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne. PhDr. Ľubomíra Dunčáková z Centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Trenčíne sa vo svojom príspevku zameriava na prácu a pôsobenie výchovných/kariérových poradcov, ktorí sú poskytovateľmi kariérového poradenstva pre žiakov základných a stredných škôl, ich problémy pri vykonávaní práce a potrebu ich ďalšieho vzdelávania, aby dokázali poskytovať poradenstvo efektívne prispôsobené aktuálnym potrebám. Ako povedala: „Význam poradenských aktivít v školách spočíva predovšetkým v širokom vplyve na mladú generáciu. Škola je tým miestom, ktorým prechádza prakticky celá populácia. Preto je možné zamerať poradenstvo cielene."

logo ŠKOLA 2015/2016

Novinka: Voliteľné semináre
Novinkou tento rok bola možnosť zvoliť si poobedný program – z ponuky štyroch workshopov si účastníci mohli zvoliť dva, ktoré ich najviac zaujímajú. Spomeňme aspoň niektoré z tém:
Netradičné prístupy k výučbe technicky orientovaných predmetov na základnej škole priblížia českí kolegovia z Pedagogickej fakulty Západočeskej univerzity v Plzni – Mgr. Jan Krotký, PhD. a Mgr. Petr Simbartl, PhD. Účastníkom konferencie predstavia nové, alternatívne spôsoby vo vyučovaní vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. Zamerajú sa na vedenie atraktívnej a zmysluplnej výučby, ktorá motivuje žiaka nielen k dobrým výsledkom, ale tiež k celoživotným aktivitám v oblasti technických a prírodných vied. „Veríme, že práve táto problematika bude pre účastníkov konferencie veľmi zaujímavá, a to najmä s ohľadom na rozšírenie časovej dotácie praktických predmetov na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ," hovorí Mira Schrimpelová.

O nič menej zaujímavé je aj vystúpenie skupiny pedagógov zo ZŠ Senica, ktorí sa účastníkom konferencie pokúsia počas workshopu ukázať, ako možno žiakov naučiť samostatnosti, spolupráci a zodpovednosti za svoju prácu. Ako? Tzv. Daltonský plán ako alternatívny prvok ku klasickému vyučovaniu je ich osvedčeným prostriedkom.

Ako uzavrela Mira Schrimpelová: „Bez ohľadu na odborný a vzdelávací význam podujatia by sme si priali, aby naša konferencia mala aj hlbší význam. Aby bola podnetom k zmene. Lebo ako povedal aj uznávaný český lektor PhDr. Václav Trojan, PhD., pokiaľ budeme riaditeľov tlačiť do toho, aby vždy po nejakom čase obhajovali svoju funkciu, aby pred politikmi dokazovali, že školu riadia dobre, dovtedy sa žiadny školský systém – či už český alebo slovenský – nemôže posunúť ďalej." Nemôžeme dopustiť, aby školstvo na Slovensku bolo témou číslo jeden vždy len pred voľbami..."

Kompletný program dnešnej konferencie si môžete pozrieť TU.

Profily všetkých lektorov, ktorí dnes v Bratislave vystúpili, nájdete TU.

Hlavní partneri

Samsung Spectra

Partneri konferencie

J and B SINO SLNIEČKO - cestovná kancelária

Volkswagen

SENSA shop Mercator
FLP Scholaris, s.r.o. Maro trade
Blue kiwi Scholaris, s.r.o. pms delta
TalkTalk.sk hotel Plejsy Lingea
  SPP  

Mediálni partneri

skolskyservis.sk Pravda Fond na podporu vzdelávania
edujobs education.sk Rodinka
Školský portál Školský portál  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info