• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Píšu pre vás všeobecní lekári

Pridané: 25.03.2015 16:43:41 Počet zobrazení: 588

25 Marec 2015

V odbornom nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. aktuálne vychádza 220-stranová publikácia typu lístkovnica s názvom Kazuistiky zo všeobecného lekárstva, ktorá prináša množstvo informácií priamo z praxe všeobecných lekárov. Autormi sú samotní všeobecní lekári, ktorí takto prinášajú svojim kolegom možnosť poučiť sa zo zaujímavých prípadov z ich lekárskej praxe.

„Kazuistiky sa stávajú čoraz vyhľadávanejším zdrojom informácií a tešia sa veľkej obľube odbornej verejnosti. Publikácia obsahuje množstvo zaujímavých prípadov spracovaných pútavou formou, ktoré predstavujú veľký prínos pre prax všeobecných lekárov pre dospelých. Čo sa obsahového i knižného zamerania týka, je bezkonkurenčná, a to predovšetkým preto, že priamo pre všeobecných lekárov titul tohto druhu na trhu chýbal," predstavuje Monika Oravská, riaditeľka odborného nakladateľstva RAABE novú publikáciu.

Obsah 220-stranovej publikácie vychádza zo skúseností a každodenných kontaktov všeobecných lekárov s ich pacientmi. Kazuistiky zo všeobecného lekárstva sú obsahovo zatriedené podľa odborov: Vnútorné lekárstvo, Chirurgia, Dermatovenerológia, Neurológia a psychiatria, ORL a oftalmológia, Vária. Publikácia obsahuje rady, odporúčania, postupy, EKG nálezy, RTG snímky a veľa farebných obrázkov ako sú nálezy na koži, na očiach a iné a to priamo z ambulancií všeobecných lekárov. Odbornou koordinátorkou projektu je MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA – hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo.

Kazuistiky

 

Jednotlivé kazuistiky poukazujú na:

● prekvapivé nálezy pri riešení bežného problému,
● na to, ako sa zdanlivo jednoznačná diagnóza môže zmeniť,
● na to ako môže zlyhať systém zdravotnej starostlivosti,
● mnohé diagnostické rébusy,
● ako reagovať v nepredvídateľných situáciách.

 

 

 

 „Kazuistiky prezentované v tejto brožúre neboli doteraz nikdy zverejnené, preto veríme, že budú zaujímavé pre všetkých," uzatvára Monika Oravská.

V nakladateľstve RAABE vyšla v novembri 2014 brožúra s rovnomenným názvom Kazuistiky zo všeobecného lekárstva, ktorej obsah tvorí 13 kazuistík zo všeobecného lekárstva.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info