• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Nové pracovné zošity na pracovné vyučovanie

Pridané: 03.08.2015 14:30:00 Počet zobrazení: 3455

03 August 2015

Od nového školského roka čaká školákov hneď niekoľko zmien. Jednou z nich je aj posilnenie predmetu Pracovné vyučovanie v rámci voliteľných hodín. Odborné nakladateľstvo Dr. Josef Raabe Slovensko vydáva celkom nové pracovné zošity z edície Človek a svet práce – Pracovné vyučovanie pre 3. ročník základnej školy.

„Pracovný zošit pre 3. ročník základných škôl je koncipovaný tak, aby na jednej strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, zároveň však učiteľom pomáha nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu tohto predmetu. Vychádza v edícii ČLOVEK A SVET PRÁCE, ktorá je postavená na koncepcii, že dieťa je aktívny tvorca. Obsah a úlohy v pracovných zošitoch z tejto edície sú preto postavené tak, aby podnecovali deti k hľadaniu vlastných riešení,“ predstavila nové pracovné zošity Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka Dr. Josef Raabe Slovensko. Ako dodala, pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vychádza ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu na prvom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ. „Naším zámerom je týmto spôsobom prispieť k rozvíjaniu manuálnych zručností a formovaniu vzťahu aj k nie akademickým povolaniam u detí už v najnižších ročníkoch.“

Pracovný zošit Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ vedie učiteľa k tomu, ako vytvoriť pripravené pracovné prostredie, kde by mohli žiaci tvoriť, experimentovať, spájať veci nečakaným spôsobom, objavovať nové súvislosti. Autor publikácie – Ing. Rastislav Geschwandtner vedie Krúžok majstrovania v súkromnej základnej škole Márie Montessori, letnú Školu majstrovania a je podpredsedom Rady školy. „Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k pracovnému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP,“ povedal.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU PRACOVNÉHO ZOŠITA

flash

 

Dodajme, že nakladateľstvo RAABE pripravuje aj pracovné zošity Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ a pre žiakov druhého stupňa pracovné zošity Technika.

Viac o pracovných zošitoch z edície Človek a svet práce sa dočítate TU.

NEPREHLIADNITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY pri kúpe pracovných zošitov RAABE:

Počet pracovných zošitov Cena / kus
1 - 9 5 €
10 - 24 4 €
25 a viac 3 €

 

 

geschwandtnerPrečítajte si rozhovor s Ing. Rastislavom Geschwandtnerom o jeho prístupe k predmetu Pracovné vyučovanie, ktorý prezentuje aj v nových pracovných zošitoch  RAABE - Pracovné vyučovanie pre 3. ročník ZŠ.

Pracovné vyučovanie ako cesta tvorivosti a objavovania

Väčšina škôl sa dnes obáva, ako zvládnu posilnenie predmetu pracovné vyučovanie. Argumentujú, že technické vybavenie škôl je nedostačujúce – bývalé dielne, kuchynky už nevyhovujú súčasným požiadavkám. Ako to vidíte vy?

Rastislav Geschwandtner: Deťom často stačí vytvoriť pripravené prostredie, kde by mohli tvoriť, experimentovať, spájať veci nečakaným spôsobom, objavovať, a potom sa už iba môžete tešiť z toho, aké sú deti schopné, vynaliezavé a hladné po učení a objavovaní. V predmete pracovné vyučovanie máme na to ideálnu príležitosť. Nový pracovný zošit je koncipovaný tak, aby na jednej strane spĺňal požiadavky vyplývajúce zo štátneho vzdelávacieho programu, a zároveň pomáhal učiteľom nájsť si vlastnú cestu a prístup k vyučovaniu predmetu. A to bez ohľadu na to, či má k dispozícii dielňu, vyhradenú učebňu alebo len nejaký provizórny priestor.

Aké projekty ste zaradili do obsahu pracovného zošita?

Rastislav Geschwandtner: Do pracovného zošita sme zaradili overené a vyskúšané projekty. Ich cieľom je dať deťom možnosť vytvoriť niečo zmysluplné vlastným umom a vlastnými rukami a pritom zažiť radosť z objavovania a nadobúdania zručností. Takáto práca je zdrojom sebapoznania, viery vo vlastné schopnosti a chuti do ďalšieho experimentovania. Dieťa sa tým mení z prijímateľa na aktívneho tvorcu vedomostí. Keď s deťmi pracujem, vždy prídem s pripraveným projektom na daný deň. Dávam však deťom slobodu výberu, či chcú pracovať na tomto projekte, dokončiť si prácu z predchádzajúcej hodiny alebo sa pustiť do ich vlastného projektu. V procese práce s jednotlivými deťmi konzultujem ďalší postup, výber vhodného materiálu a odobrujem ich rozhodnutia. Pokiaľ možno, nechávam ich vyskúšať si nimi navrhovaný postup. Niekedy ich zámerne nechávam spraviť „chybu“, ak sa mi javí, že to môže byť cenná skúsenosť. Zasahujem iba v prípade, že daný postup nie je bezpečný, mohol by viesť k neúmernej spotrebe materiálu alebo veľkej časovej strate. Niekedy však nikto s určitosťou nevie povedať, či daný postup bude fungovať, a vtedy s radosťou experimentujeme.

S akými materiálmi sa žiaci prostredníctvom nového pracovného zošita zoznámia?

Rastislav Geschwandtner: Väčšina našich projektov využíva bežné, komerčne dostupné materiály. Niektoré projekty sú vytvorené z odpadového materiálu (PET fľaše, rôzne obaly, noviny, ale aj stará elektronika). V prípade starých spotrebičov a elektroniky dokážu často pomôcť rodičia. Veľmi žiaduca je recyklácia súčiastok vymontovaných z rôznych spotrebičov či hračiek. Rôzne pružinky, motorčeky, ozubené kolieska alebo iné „pekné“ súčiastky si môžu deti odkladať a neskôr použiť pri inom projekte. Vdychovaním nového života veciam, ktoré už doslúžili svojmu účelu, si tiež osvojujú myšlienku recyklácie.

A čo nástroje?

Rastislav Geschwandtner: Nástroje znásobujú našu silu a schopnosť deliť, dierovať, taviť, stláčať a inak transformovať materiály. Úmerne s tým však znásobujú aj našu schopnosť ublížiť pri nedbalom zaobchádzaní sebe alebo druhým. Nástroje ako pílka, tavná pištoľ alebo vreckový nožík sa preto niekomu môžu zdať nebezpečné, ale miera nebezpečenstva je veľmi subjektívna. Z času na čas aj napriek všetkej opatrnosti môže dôjsť k malému úrazu. Je to bežná súčasť procesu poznávania. Verím, že pri dodržaní pár základných zásad bezpečnosti a správneho použitia budú tieto nástroje v detských rukách vernými pomocníkmi.

Ako prebieha klasická hodina pracovného vyučovania vo vašej triede?

Rastislav Geschwandtner: Keď deti pracujú na svojich projektoch, povzbudzujem ich, aby sa neváhali inšpirovať akýmkoľvek dobrým nápadom od svojich spolužiakov. Autorom nápadov prízvukujem, aby boli hrdí na to, že niekto použil ich nápad. Znamená to totiž, že to bol dobrý nápad. Kopírovanie je dobré – vedie k rýchlejšiemu napredovaniu celej skupiny. Pri väčšine projektov nie je potrebné, aby malo každé dieťa svoje vlastné nástroje. Práve naopak. Požičiavanie nástrojov by malo byť integrálnou súčasťou práce na hodine. Deti tak viac spolupracujú, pomáhajú si navzájom, získavajú väčší prehľad o tom, na čom pracujú ich spolužiaci, a v konečnom dôsledku všetci dosahujú lepší výsledok. Výsledkom práce dieťaťa nemusí byť nevyhnutne hotové dielo. Chyba alebo zaujatie čiastkovým problémom môžu byť rovnako cenné. Ani zhotovením diela však celý proces nekončí. Prial by som si, aby učitelia vytvárali deťom priestor na vylepšovanie, skrášľovanie a ďalšie zdokonaľovanie ich výtvorov. Práve takýmito malými postupnými zlepšovaniami dieťa preniká do hĺbky problému a získava cenné kompetencie.

Ďakujeme za rozhovor.

 

PVPV2

 

 

 

 

 

 

 

 

Svoj prístup k vyučovaciemu predmetu Pracovné vyučovanie prezentoval Ing. Rastislav Geschwandtner aj na nedávnej medzinárodnej odbornej konferencii pre učiteľov Učiteľ nie je Google2, ktorá sa konala v Bratislave.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info