• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Nestačí, aby deti čítali, musia porozumieť

Pridané: 29.10.2014 08:45:00 Počet zobrazení: 2511

29 Október 2014

Uvedomili ste si, že čítanie je vlastne najdôležitejšou schopnosťou zo všetkých schopností, ktoré sa dieťa naučí a ktoré ho sprevádza po celý život? Pravidelné čítanie kníh významným spôsobom obohacuje slovnú zásobu, rozvíja kreativitu detí, podporuje kritické myslenie a zdokonaľuje komunikačné zručnosti. Dnešné deti však nečítajú. Ako možno tento negatívny trend zvrátiť? Zhovárame sa s Mgr. Janou Dandelovou, odbornou konzultantkou z nakladateľstva RAABE, ktoré sa na Slovensku už 15 rokov venuje vydávaniu kvalitných učebných materiálov pre školy, učiteľov, ale aj rodičov.

Zvedavček 2014/2015Dnešné deti čítajú knihy veľmi málo, niektoré vôbec. Ako by tento negatívny jav mohli ovplyvniť rodičia, príp. škola?
Rodičia v súčasnosti nemajú toľko času venovať sa svojim deťom a pravdou je žiaľ aj to, že len málo detí má vzor z rodiny – jednoducho nevidia svojho rodiča s knihou v ruke. Mnohí dokonca nechávajú všetko, čo sa týka vzdelávania dieťaťa len na škôlku a školu. Mnoho škôl sa aj preto snaží zapájať deti do rôznych súťaží. Napríklad tento rok aj naše nakladateľstvo organizuje celoslovenskú súťaž pre tvorivých škôlkarov Ako išla žirafa na vandrovku s časopisom Zvedavček a tiež čitateľskú súťaž pre žiakov 2. až 4. ročníka s názvom Čitateľský oriešok, ktorá má aj výtvarnú časť. Aj to je spôsob ako motivovať deti k čítaniu.

 

Kuliferdo - rozvojNašťastie ale je aj veľká skupina rodičov, ktorým záleží na vzdelávaní svojich detí a už v materskej škôlke podporujú svoje deti v aktivitách aj doma, aby čítanie neskôr v škole bez väčších problémov zvládli...
Áno, tento trend pozorujeme aj my. Kým v minulosti naše tituly objednávali len školy a učitelia, dnes už nie je nič výnimočné, ak naše zákaznícke oddelenie na Heydukovej navštívi mamička s tým, že chce svojmu dieťaťu na domácu prípravu kúpiť sadu pracovných zošitov. Najväčšej obľube sa aktuálne tešia najmä pracovné zošity Kuliferdo na rozvíjanie školskej zrelosti u malých predškolákov, alebo aj pracovné zošity Kuliferdo pre deti so špeciálnymi poruchami učenia. Rodičia môžu vďaka nim spolu s deťmi plniť rôzne úlohy, precvičujú sa v myslení, v priestorovej orientácii, v zrakovom vnímaní... Všetky tieto zručnosti sa totiž podieľajú na tom, aby dieťa zvládlo čítanie v škole. Teší nás, že už si to uvedomujú aj rodičia.

TajomstváČítanie je základným spôsobom učenia. Ako môžu rodičia neskôr aj na základnej škole rozvíjať u detí čítanie s porozumením?
Deti by mali jednoznačne čítať aj doma. Nestačí však, aby len čítali, podstatné je, aby rodičia dohliadali na to, nakoľko prečítanému textu aj porozumejú. Našťastie v dnešnej dobe už existujú kvalitné pomôcky, ktoré v sebe spájajú texty a následné cvičenia. Rodič tak vie hneď zistiť, či dieťa prečítanému textu porozumelo. Takouto pomôckou sú napríklad aj pracovné zošity Tajomstvá sveta určené žiakom 2.,3. a 4. ročníka z nášho nakladateľstva.

 

Testovanie testovanieNedostatočné porozumenie textu sa často prejaví aj na 2. stupni ZŠ, keď dieťa nedokáže vypočítať zdanlivo jednoduchú úlohu napr. z matematiky, lebo nepochopí zadanie. Môžeme ešte niečo zachrániť aj vo vyšších ročníkoch?
Je to tak. Ak dieťa na 1. stupni nezvládne čítanie s porozumením, v predmetoch na 2. stupni nevie úlohy splniť a nedokáže dostatočne rýchlo reagovať. V porovnaní s ostatnými zaostáva. To, že čítanie s porozumením je veľmi dôležitá súčasť nášho života, je neodškriepiteľné. Veď aj každoročné Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry obsahuje až 2/3 úloh práve takto zameraných. Aj preto sme pripravili pracovné zošity určené žiakom 8. a 9. ročníka na prípravu na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a našou najhorúcejšou novinkou v tomto školskom roku je pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky, keďže táto je tiež veľkým strašiakom – pre deti aj ich rodičov.

Ďakujeme za rozhovor.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info