• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Najnovšie svetové poznatky pre všeobecných lekárov po slovensky

Pridané: 23.01.2018 10:00:12 Počet zobrazení: 83

23 Január 2018

Najväčšia a najobľúbenejšia edícia odborných brožúr určená pre všeobecných lekárov úspešne pokračuje aj v roku 2018. Na základe veľmi pozitívnych ohlasov zo strany čitateľov v minulom roku, budú opäť jej súčasťou aj preklady publikácií z edície vydavateľstva Health Press – Fast Facts / Rýchle fakty, ktorá sa teší veľkej obľube a rešpektu v anglicky hovoriacej časti sveta.

Edičný rad pre všeobecného lekára prináša informácie prispôsobené potrebám všeobecných lekárov. Súčasťou tohtoročnej edície budú 4 tituly – Rýchle fakty: Diabetes Mellitus, Rýchle fakty: Bolesti hlavy, Rýchle fakty: Hyperlipidémia a Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému.

Diabetes MellitusRýchle fakty: Diabetes Mellitus
Výskyt ochorenia diabetes mellitus celosvetovo stúpa, preto publikácie o diabete celosvetovo naberajú na popularite. Počty nových diabetikov neustále rastú aj u nás, preto najnovšia brožúra z edičnej rady Rýchle fakty – Diabetes mellitus by sa mala stať povinným čítaním nielen pre primárny kontakt, farmaceutov, špecialistov, iných zdravotníckych pracovníkov, ale aj samotných laikov – pacientov.
Brožúra poskytuje okrem epidemioólogie, včasnej detekcii diabetu, klinických prejavov, najnovších terapeutických postupov, dávkovania a spôsobov podávania inzulínu, komplikácii diabetu a ich manažmentu aj dôležité rady k diétnemu stravovaniu a fyzickej aktivite.

Bolesti hlavyRýchle fakty: Bolesti hlavy
Bolesti hlavy sú súčasťou bežnej praxe všeobecného lekára. Mnohí pacienti sa liečia sami, pritom bolesti hlavy môžu znamenať vážne ochorenie. Kontinuálne a prerušované záchvaty vyžadujú dôkladne vyšetrenie a adekvátnu liečbu.
Brožúra poskytuje lekárom primárneho kontaktu potrebné znalosti pre posúdenie a správny manažment primárnej bolesti hlavy. Umožňuje lekárom rozlišovať medzi benígnym a potenciálne život ohrozujúcim stavom.

 

HyperlipidémiaRýchle fakty: Hyperlipidémia
V brožúre autori, renomovaní odborníci z Veľkej Británie a USA, interpretujú dôkazy z klinických štúdií v kontexte patogenézy a poskytujú praktické riešenia rutinných problémov, s ktorými sa stretávate pri klinickom manažovaní hyperlipidémie.
Prehľadný sumár určený pre široké spektrum zdravotníckych pracovníkov obsahuje: poruchy lipidov a lipoproteínov, epidemiológiu a patofyziológiu, familiárnu hypercholesterolémiu, dyslipidémiu v inzulínovej rezistencii, metabolický syndróm a diabetes mellitus, sekundárnu hyperlipidémiu, diétny režim, farmakologickú liečbu a biochemický dôkaz.

 

Klinicky významné...Klinicky významné interakcie liečiv pri ochoreniach respiračného systému
Brožúra sa zameriava na farmakoterapiu určitého ochorenia respiračného traktu, charakteristiku liečiv, nežiaduce účinky. Obsahuje prehľadne spracované klinicky významné interakcie s vysvetlením mechanizmu vzniku a odporúčaniami do praxe. Upozorňuje na nesprávne kombinácie s inými liečivami a ich možné následky. Kapitoly sú doplnené kazuistikami (s odporúčaním riešenia interakcie).

Viac o možnosti získať Edičný rad pre všeobecného lekára 2018
za výhodnú cenu (ušetríte až 20 €) nájdete tu.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info