• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Máte z RAABE Svet škôlkara? Toto Vás bude zaujímať!

Pridané: 05.10.2016 16:09:55 Počet zobrazení: 753

05 Október 2016

Otvorený list zákazníkom: Keďže v posledných dňoch sme v odbornom nakladateľstve RAABE zaznamenali viacero otázok zo strany našich zákazníkov – odberateľov aktualizačného servisu v rámci publikácie SVET ŠKÔLKARA, radi by sme aj touto cestou verejne objasnili vzniknutú situáciu.

Hneď v úvode by sme radi ubezpečili všetkých odberateľov publikácie Svet škôlkara, že všetky strany septembrovej aktualizácie Vám boli zaslané správne a odporúčame Vám aktualizovať si obsah Vašej publikácie podľa aktualizačnej tabuľky.

Dôvodom výrazných zmien, ktorý sa premietol aj do nášho aktualizačného servisu, je celoplošné zavedenie nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách do praxe od 1. septembra 2016. 

Zmeny vyplývajúce z nového ŠVP sa tak napríklad odzrkadlili v našej publikácii novým zaradením aktivít alebo novými formuláciami výkonových štandardov. Zaslané strany v septembrovej aktualizácii nie sú preto duplikáty tých, ktoré už máte založené v publikácii. Zaslali sme Vám ich  opakovane, ale už so znením korešpondujúcim s novým ŠVP. Budeme radi, ak si obsah publikácie aktualizujete o nový obsah a staré strany odstránite. Len tak môžete mať istotu, že obsah Vašej publikácie naozaj zodpovedá súčasne platnému ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ.

Pre lepšiu ilustráciu vzniknutej situácie uvádzame zopár príkladov zmien, aj na základe ktorých sa môžete presvedčiť, že nejde o duplicitné zasielanie identických textov z našej strany:

Príklad 1: Oblasť A - Aktivita s názvom Karneval: podľa nového ŠVP pre MŠ sa zmenila formulácia výkonového štandardu aktivity. V septembrovej aktualizácii nájdete jej správne znenie.

Príklad 2: Oblasť D:

  • Podľa ŠVP bola odstránená prvá a jedenásta podoblasť, čím sa ich počet zredukoval na 10, takže celú oblasť od D1 po D12 (vrátane aktivít) Vám odporúčame z lístkovnice vybrať, ak chcete, aby Váš obsah korešpondoval s novým ŠVP.
  • Z uvedeného dôvodu sme Vám do Vašej publikácie zaslali aj nové podregistre (D1 – D10). Nahraďte nimi, prosím, staré.
  • Zaslali sme Vám aj aktualizované aktivity, ktoré Vám odporúčame zaradiť do podregistrov, pričom ďalšie aktualizované aktivity Vám zašleme v nasledujúcej aktualizácii.

Popri všetkých zmenách vyplývajúcich z nového ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v MŠ však v RAABE zostávame verní svojim záväzkom. Septembrovú aktualizáciu sme okrem aktualizovaných strán preto neukrátili ani o celkom nový obsah tak, ako to býva pri RAABE aktualizáciách zvykom.

Radi by sme Vás tiež ubezpečili, že strany, ktoré sme pre Vás týmto spôsobom zaktualizovali, nenavýšili cenu za Vašu aktualizáciu. V rámci bežnej ceny aktualizácie sme do troch dielov publikácie Svet Škôlkara vložili spolu až 118 strán zdarma.

Viac informácií spolu s vysvetlením nájdete priamo v sprievodnom liste k septembrovej aktualizácii. V prípade ďalších otázok Vám radi poskytneme vysvetlenie aj telefonicky na čísle 02/32 66 18 50.

Veríme, že zmeny v obsahu prispejú k zachovaniu kvality poskytovaných služieb pre Vás – našich zákazníkov.

Ďakujeme, že spoločne s Vami môžeme zvyšovať kvalitu vzdelávania na Slovensku.

 

Mgr. Dominika Bírová
vedúca projektu Svet škôlkara
RAABE Slovensko

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info