• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Lekár by mal ošetrovaného informovať o zmluve s poisťovňou

Pridané: 12.07.2017 14:52:49 Počet zobrazení: 206

12 Júl 2017

Dôvodom nižších cien stomatologických služieb v susedných krajinách sú predovšetkým vyššie prevádzkové náklady zubných ambulancií na Slovensku, tvrdí pre HN Igor Moravčík.

Ako vnímate situáciu v stomatológii a zubných ambulanciách, s ohľadom na pacientov?

Vývoj v zubnom lekárstve je veľmi rýchly a v priebehu necelej generácie sa dosiahli nebývalé pokroky v možnostiach a spôsobe ošetrovania chrupu pacientov. Výsledkom použitia najnovších technických a technologických prostriedkov a postupov je, že zubný lekár je schopný ošetriť a zachovať aj také zuby, ktoré by v minulosti boli určené na extrakciu alebo prinajmenšom by mali neistú prognózu. Za najväčší prínos modernej stomatológie možno považovať to, že dnes pacientovi môže zubný lekár ponúknuť široké možnosti ošetrenia tak, aby mal pacient viac-menej bezbolestne kompletne sanovaný chrup a mohol s úsmevom na tvári vykročiť zo zubnej ambulancie.

Výška doplatku za zubné ošetrenie a výkony nie je v ambulanciách i regiónoch rovnaká. Upravovali sa body pre zdravotné poisťovne?

Ak má lekár zmluvu so zdravotnými poisťovňami, respektíve s niektorou z nich alebo so všetkými, o čom musí pacienta informovať, poisťovňa prepláca zmluvne dohodnutú cenu za jednotlivé výkony. V súčasnosti je cena bodu v Unione 0,08 eura, vo VšZP 0,08 eura a v Dôvere 0,082 eura. Pre pacienta je rozhodujúce, o akú kategóriu výkonov ide. Zákon rozlišuje kategóriu A a B. V kategórii A sú výkony plne hradené na základe verejného zdravotného poistenia, teda vyhotovené zo základných štandardných materiálov a štandardným terapeutickým postupom. V kategórii B sú zaradené výkony čiastočne hradené zo zdravotného poistenia. Vtedy pacient dopláca rozdiel medzi vykalkulovanou cenou konkrétnej zubnej ambulancie a úhradou zdravotnej poisťovne. Ak sú poskytované výkony, ktoré nie sú uvedené v katalógu výkonov, tieto sú plne hradené pacientom podľa cenníka zubnej ambulancie.

Mnohé zdravotné poisťovne poskytujú elektronickú kartu pacienta. Vzťahuje sa to aj na zubné zákroky?

Áno, týka sa to všetkých výkonov vrátane zubných. Pacient prostredníctvom takejto elektronickej karty má prehľad o tom, aké výkony a kedy mu boli vykonané ošetrujúcim lekárom, prípadne aké lieky mu boli predpísané. Elektronická komunikácia slúži aj na upozornenie pacienta, že v danom období by mal absolvovať preventívnu prehliadku.

Dentálny turizmus existuje aj na Slovensku. Nemálo pacientov vyhľadáva zubárov v cudzine. Je to podľa vás vhodné?

Je rozdiel medzi cezhraničným poskytovaním zdravotnej starostlivosti, kde pacient pravidelne dochádza za zubným lekárom, a dentálnym turizmom, keď je pacient jednorazovo kompletne ošetrený – väčšinou ide o protetické ošetrenie alebo implantáty. Ceny materiálov sú často v susedných krajinách nižšie, dokonca aj nemeckí zubní lekári kupujú niektoré materiály lacnejšie. Predajcovia to zdôvodňujú vyššou DPH a malým slovenským trhom. Dôvodom nižších cien v susedných krajinách sú predovšetkým vyššie prevádzkové náklady zubných ambulancií na Slovensku či mzdové náklady. Ceny súkromných kliník v Maďarsku sú porovnateľné s cenami na Slovensku. K tomu je potrebné pripočítať cestovné náklady, ubytovanie, v prípade komplikácií opätovné vycestovanie. Z dlhodobého hľadiska môže byť ošetrenie v zahraničí oveľa drahšie.

Kým u nás amalgámová plomba stojí u niektorých zubárov aj 30 eur, u českých susedov to vychádza lacnejšie. Nie je to trochu nepomer oproti našim platom?

Tu porovnávame rôzne poistné systémy. Predovšetkým je potrebné rozlišovať medzi nedózovaným a dózovaným amalgámom. Dózovaný amalgám patrí medzi nadštandardné materiály. Pri výplni v Česku poisťovňa uhrádza za amalgámovú výplň z nedózovaného amalgámu 10 eur. Ak pacient žiada kvalitnejšiu výplň, poisťovňa ju neuhrádza a pacient platí od 600 do 1 500 českých korún, čo je zhruba od 30 do 50 eur. To, že zo strany českých pacientov je čoraz menší záujem o 10-eurovú plombu z poisťovne a radšej si zaplatia kvalitnejšiu, dokazujú štatistiky českých zdravotných poisťovní. Na Slovensku je analogicky výplň z nedózovaného amalgámu u detí do 18 rokov hradená vo výške 15 eur. Nad 18 rokov je čiastočne hradená a pacient si dopláca podľa zložitosti výplne.

Chystajú sa v zubných ambulanciách pre pacientov nejaké novinky v ďalších mesiacoch či rokoch?

Zmenu, ktorá sa dotkne pacientov, prinesie nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ortuti. Podľa návrhu predloženého nariadenia sa nebude môcť od januára 2019 používať nedózovaný amalgám a bude možné používať iba amalgám dózovaný. Takisto od tohto termínu bude obmedzená možnosť používania amalgámu u detí do 12 rokov a tehotných žien, okrem prípadov, ak to podľa indikácie ošetrujúceho zubného lekára bude nevyhnutné. Následne vzniká povinnosť pre zubné ambulancie používať separátory amalgámu s minimálne 95-percentnou účinnosťou, čo prinesie zvýšené náklady na prevádzku zubných ambulancií.

Zdroj: SITA

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info