• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Kompetencie zdravotníckych asistentov sa rozšíria

Pridané: 23.11.2016 12:51:37 Počet zobrazení: 420

23 November 2016

Oproti platnej právnej úprave sa kompetencie zdravotníckeho asistenta doplnia o niektoré činnosti, ako napríklad sledovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra, odber spúta, odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest a podávanie stravy sondou.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rozširuje kompetencie zdravotníckych asistentov. Vyplýva to z návrhu vyhlášky, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Oproti platnej právnej úprave sa kompetencie zdravotníckeho asistenta doplnia o niektoré činnosti, ako napríklad sledovanie vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra, odber spúta, odsávanie sekrétov z horných dýchacích ciest a podávanie stravy sondou. "Podávať lieky intramuskulárne (medzisvalové podávanie séra - pozn. redakcie) a odoberať venóznu krv na vyšetrenie budú oprávnení zdravotnícki asistenti vykonávať len osobám od 15 rokov veku," píše sa v návrhu.


Ak zdravotnícky asistent, ktorý získal úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent podľa predpisov platných do 31. augusta 2013, nemal v študijnom programe nácvik zdravotných výkonov, môže ich vykonávať len po preškolení. To by mal zabezpečiť zamestnávateľ v spolupráci s príslušnou strednou zdravotníckou školou. Rozsah preškolenia stanovilo ministerstvo v trvaní najmenej 40 hodín primerane rozdelených na teoretickú časť a na praktickú časť. O preškolení zamestnávateľ vyhotoví záznam, ktorý zašle komore, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný.


Zdroj: Sita

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info