• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Kazuistiky – vďačný nástroj ako sa vyvarovať chýb a poučiť priamo z praxe

Pridané: 29.03.2016 14:00:00 Počet zobrazení: 1127

29 Marec 2016

Pracujete ako špeciálny pedagóg, psychológ? Ste odborným zamestnancom v školstve a stojíte pred problémom so žiakom s poruchou správania? Chceli by ste vedieť, ako eliminovať napríklad trému v školskom prostredí? Stretli ste sa u svojich žiakov so spavou chorobou? Viete, ako spolupracovať s nadaným dieťaťom v triede a s jeho rodičmi? Máte podozrenie na alkoholizmus v rodine svojho žiaka?

Predstavte si, že na všetky tieto problémy sa teraz môžete pozrieť cez optiku praxe. Môžete sa zoznámiť s tým, ako podobný problém riešili vaši kolegovia, môžete získať inšpirácie vo zvolených krokoch a postupoch, a azda sa tak aj vyvarovať možných chýb... A čo je dôležité: Nemusíte hľadať odpovede na vaše otázky vo viacerých a často rozsiahlych monografiách.

Všetky tieto, ale aj mnohé ďalšie problémy, s ktorými sa môžete ako učiteľ, špeciálny pedagóg alebo psychológ vo svojej praxi stretnúť, sú teraz formou kazuistík spracované v publikácii s názvom POMOC V PRAXI. Tá vznikla v rámci národného projektu KomposyT, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. A aktuálne je jej celý obsah – spolu s ostatnými metodikami RAABE – voľne dostupný v sekcii pre odborníkov na stránke projektu: https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/raabe-odborne-metodiky

Pomoc v praxiV publikácii POMOC V PRAXI je každá kazuistika prehľadne spracovaná: od dôvodu príchodu do poradenského centra, cez osobnú a rodinnú anamnézu, ale i informácie zo školy, až po samotný priebeh poradenského procesu (jeho zameranie a ciele), poradenské stretnutia s klientom a jeho rodičmi. Záver každého prípade vždy otvára diskusiu k danému prípadu...

Z obsahu publikácie vyberáme:

Kazuistiky z praxe špeciálnych pedagógov, psychológov a terapeutov
Metodika obsahuje kazutistické spracovanie diagnostickej, poradenskej, terapeutickej a preventívnej práce psychológov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pedagógov s deťmi a mládežou so ŠVVP. Konkrétnosť prezentovaných prípadov predstavuje jedinečný súbor metodologických a terapeutických postupov, ktoré uľahčujú poradenský proces s deťmi so ŠVVP. V publikácii sú príklady riešenia najčastejších problémov z praxe ako aj atypických prípadov, ktoré môžu slúžiť ako pomôcka pre odborných pracovníkov CPPPaP a CŠPP.

Metodický sprievodca odborného zamestnanca
Metodická príručka, v ktorej sú obsiahnuté praktické rady, návody a postupy pri jednotlivých problémoch klientov. Pozornosť je upriamená zvlášť na možnosti diagnostiky pri jednotlivých poruchách, problémoch, na konkrétne poradenské a terapeutické postupy. Obsahuje informácie o najmodernejších preventívnych prístupoch ako aj o komplexnom bio-psycho-sociálno-spirituálno-kultúrnom prístupe k dieťaťu. Metodická príručka je unikátnou kombináciou overených skúseností poradenskej praxe s najaktuálnejšími trendmi súčasného terapeutického prístupu.

Metodický sprievodca výchovného poradcu
Metodická príručka, v ktorej sú obsiahnuté praktické rady, návody a postupy pri jednotlivých problémoch žiakov. Pozornosť je upriamená zvlášť na možnosti riešenia konkrétnych pedagogických situácií. Obsahuje informácie o najčastejších prístupoch v práci výchovného poradcu. Poskytuje nové a aktuálne témy, ktoré rezonujú v kontexte motivácie k správnej profesijnej orientácie žiakov s ŠVVP v ZŠ a problematikou sveta práce.

Všetky kazuistiky nájdete teraz aj voľne prístupné online TU.

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info