• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší

Imunológia pre všeobecných lekárov

Pridané: 28.10.2015 13:41:08 Počet zobrazení: 614

28 Október 2015

Na knižný trh sa aktuálne dostáva odborná publikácia, ktorej autorom je prof. RNDr. MUDr. Rudolf Pullmann, PhD. z Fakulty zdravotníctva na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V minulosti dlhodobo pôsobil ako prednosta Ústavu klinickej biochémie na Jesseniovej LF UK v Martine. V roku 2008 mu bolo udelené najvyššie vyznamenanie Svätej stolice – Rád sv. Gregora Veľkého, o dva roky z rúk vtedajšieho prezidenta Ivana Gašparoviča prevzal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy v oblasti klinickej biochémie.

Monotematická brožúra s názvom Imunológia pre všeobecných lekárov vychádza v odbornom nakladateľstve Dr. Josef Raabe Slovensko v rozsahu 80 strán. Text je doplnený názornými schémami, prehľadnými tabuľkami, a registrom. Publikácia je určená pre všeobecných praktických lekárov, a prináša im v prehľadnej forme – práve prostredníctvom schém a tabuliek – celý rad praktických informácií z oblasti diagnostiky a interpretácie laboratórnych výsledkov z oblasti imunológie.

Uznávaný autor prináša akýsi manuál pre všeobecného lekára z oblasti imunológie, ktorého obsah tvoria laboratórne parametre, ich indikácia, klinická interpetácia a iné dôležité doplňujúce informácie pre ambulantnú prax. Pri písaní textu využíva svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti biochémie, čo len kopíruje dnešný trend – prelínanie vedomostných aj analytických podmnožín jednotlivých medicínskych disciplín. V obsahu brožúry postupne rozoberá kožné alergie, potravinové alergie, alergie po bodnutí hmyzom, inhalačné alergie, vyšetrenie skrížene reagujúcich potravín v praxi, alergickú vaskulitídu, anafylaktický šok, vyšetrenie complementu, vyšetrenie klinicky významných cytokínov a vyšetrenie imunoglobulínov.

Cieľom je zjednodušiť lekárovi orientáciu v množstve informácií týkajúcich sa imunológie a priniesť mu poznatky, ktoré možno rýchlo a účelne využiť každodennej klinickej praxi.

Edičný rad pre všeobecného lekára 5Brožúra Imunológia vychádza ako tretie pokračovanie úspešnej edície nakladateľstva RAABE s názvom Edičný rad pre všeobecného lekára číslo 5 na rok 2015. V priebehu predchádzajúcich rokov RAABE v rámci tejto edície vydalo už spolu takmer 20 monotematických brožúr, venovaných jednotlivým medicínskym disciplínam – s obsahom špeciálne prispôsobeným práve všeobecným lekárom. Edícia na rok 2015 obsahuje spolu súbor štyroch publikácií Biochémia, Hematológia, Imunológia, Parazitológia. Všeobecní lekári, ale aj široká zdravotnícka verejnosť v nich nájdu vždy to, čo práve potrebujú: odporúčané postupy, dôležité upozornenia, diagnostické a terapeutické usmernenia.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info