• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Dbáme aj o vzdelávanie lekárov: Novinka pre lekárov už v predaji

Pridané: 06.10.2014 13:53:35 Počet zobrazení: 1075

06 Október 2014

Počuli ste o tom, že od 1. augusta 2014 platí pre zamestnávateľov opätovná povinnosť zabezpečovania pracovnej zdravotnej služby aj pre zamestnancov 1. a 2. kategórie? Viete, že novelizovaný zákon ukladá zamestnávateľom povinnosť dať súčasný stav do súladu so zákonom už do konca tohto kalendárneho roka, t. j. do 31. 12. 2014? Ste oboznámený s tým, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, môže činnosť pracovnej zdravotnej služby vykonávať osobne? Začiatkom októbra 2014 sa do predaja dostáva novinka z nakladateľstva RAABE – Pracovná zdravotná služba pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pomocou 98-stranovej publikácie, s podtitulom Manuál na zabezpečenie úloh PZS a ochrany zdravia pri práci po 1. auguste 2014, získajú čitatelia postup, pomocou ktorého budú v súlade s platnou legislatívou vykonávať pracovnú zdravotnú službu a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu. Zabezpečenie úloh PZS osobne, pre seba umožňuje zákon všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú fyzickými osobami – podnikateľmi.

„Zložitosť a komplikovanosť súčasnej legislatívy v oblasti zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nastoľuje potrebu vedieť čo najviac o pracovnom prostredí, dôkladne poznať pracovné podmienky a všetky faktory, ktoré ovplyvňujú zdravie. Týka sa to nielen relatívne malej skupiny lekárov pracovnej zdravotnej služby, ale aj všeobecných lekárov a ostatných odborných lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, ktorí by nové poznatky mali primerane využívať vo svojej praxi," predstavuje nový titul Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE. Ako dodáva: „Pri výbere jednotlivých kapitol sme zohľadňovali povinnosti a požiadavky vyplývajúce z nových legislatívnych úprav, ktoré sa týkajú zdravia zamestnancov, najmä so zreteľom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a posúdenia zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu."

Tieto poznatky umožnia čitateľovi v súlade s ustanoveniami príslušnej legislatívy vykonávať pracovnú zdravotnú službu pre zamestnávateľov, pre svojich zamestnancov, alebo osobne pre seba a posudzovať zdravotnú spôsobilosť zamestnancov na prácu.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info