• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Čo prináša a vyžaduje adaptívne učenie?

Pridané: 16.10.2017 10:45:00 Počet zobrazení: 152

16 Október 2017

Adaptívne učenie súvisí najmä s využívaním moderných technológií prostredníctvom počítačov, tabletov či smartfónov. V tých u detí v školskom veku mnohí vidia skôr prostriedok na zábavu, a nie prospešný obsah vhodný na výučbu. Adaptívne softvéry to však môžu zmeniť...

Existujú rôzne učebné softvéry, rôzne multimediálne programy a interaktívne portály, ktoré sú učiteľom dostupné a môžu ich využívať na vyučovacích hodinách. Žiadny z nich však nevyužíva základné princípy adaptívneho učenia – neprispôsobujú obsah konkrétnemu žiakovi podľa jeho schopností. A to je problém.

Využitie adaptívneho učenia vo výučbe dokáže motivovať žiakov a umožní im precvičiť si základné učivo svojím tempom, pomocou individuálne pridelených otázok a úloh. Ak má žiak s učivom problém, adaptívny softvér mu poskytne také otázky a úlohy, ktoré zvládne, a postupne mu bude obsah sťažovať, až kým dosiahne požadovanú znalosť preberaného učiva. Pozrime sa však aj na opačnú situáciu. Šikovný žiak učivo pochopí veľmi rýchlo, a tak mu softvér ponúkne ťažšie otázky, pomocou ktorých ďalej napreduje a zdokonaľuje sa, kým si iní precvičujú nevyhnutný základ. Zlepšuje sa efektívnosť výučby aj pracovné prostredie, pretože žiadny žiak nie je stresovaný množstvom pridelených úloh či znudený ich nedostatkom. Každý žiak rieši otázky a úlohy prispôsobené jeho úrovni a efektívne využíva čas pridelený na ich riešenie.

Práce s digitálnymi technológiami sa môžu niektorí učitelia obávať. Ak k tomu pridáme pojmy ako umelá inteligencia či vnútorný algoritmus adaptívneho softvéru, ktorý sa sám zdokonaľuje na základe skúseností z odpovedí žiakov na jednotlivé otázky a úlohy, môže to byť skutočne odrádzajúce.

Otázkou, či je naozaj na mieste mať strach z „evolúcie výučby" smerom k digitalizácii, sa dostávame späť k úvodu – ak sú moderné technológie využívané prospešne, napríklad na výučbu s použitím adaptívneho softvéru, je to krok vpred. Digitalizácia výučby totiž v tomto prípade prináša možnosti, ktoré sa pri klasickej forme za bežných podmienok nedajú dosiahnuť. Príkladom je individualizácia vzdelávania. Vo svete už existuje viacero adaptívnych softvérov, ktoré prinášajú žiakom individualizovaný obsah.

Aké výhody takýto softvér prináša?
• Každý žiak pracuje na individuálne pridelených otázkach, ktoré sú motivujúce vďaka primeranej úrovni obťažnosti.
• Zásah učiteľa je vítaný, ale nie je nevyhnutný. Učiteľ sa môže venovať tým žiakom, ktorí ho potrebujú.
• Každý žiak zvládne predkladané učivo tak, aby vzdelávanie mohlo efektívne napredovať.
• Žiadneho žiaka nebrzdí tempo iných žiakov v triede, čo uľahčuje učiteľovi efektívne plnenie jednotlivých vzdelávacích cieľov.
• Učiteľ má prehľad o každom žiakovi. Vie, čo práve robí, ako sa mu darí, ako napreduje.
• Učiteľ má prehľad o celej triede. Vie zhodnotiť výsledky a posúdiť, či a ako trieda zvláda potrebné učivo a navrhnúť prípadné ďalšie precvičovanie.
• Vyučovanie, napriek použitiu adaptívneho softvéru v počítači, tablete či smartfóne, nie je separované od používania klasických pomôcok a ručných výpočtov.

Prvý softvér založený na princípoch adaptívneho učenia na Slovensku dostal názov Vedomat. Slovenským žiakom, učiteľom, ale aj rodičom, ho prináša odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko. Cieľom softvéru je umožniť prístup k individuálne prispôsobenému obsahu všetkým žiakom, čo zefektívni výučbu a motivuje ich k napredovaniu. Učitelia si ho spolu so žiakmi môžu zadarmo vyskúšať na jeden mesiac. Softvér zatiaľ obsahuje matematiku pre 2. stupeň základných škôl a príslušné ročníky osemročného gymnázia, pripravujú sa však aj prírodovedné predmety.

Informačnú brožúru o Vedomate si môžete prelistovať tu.

Vedomat brožúra

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info