• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Chcete spestriť vyučovacie hodiny prírodovedy?

Pridané: 11.04.2016 13:00:00 Počet zobrazení: 1179

11 Apríl 2016

Ak ste hľadali učebnú pomôcku na prírodovedu, biológiu či environmentálnu výchovu, ktorá by spestrila vaše vyučovacie hodiny v základnej alebo aj v materskej škole, už viac nemusíte hľadať. Práve pre vás je tu Manipulačný atlas rastlín a živočíchov, ktorý je aktuálne dostupný v RAABE e-shope.

Manipulačný atlas rastlín a živočíchov umožní deťom a žiakom spoznávať rastliny a živočíchy, naučí ich orientovať sa v druhovej rozmanitosti slovenskej flóry aj fauny. Obsahuje listy o 58 druhoch rastlín a 62 druhoch živočíchov vo formáte A5, ktoré rastú a žijú v spoločenstvách lesa, vody, lúky, poľa a ľudských obydlí.

„Pre jednotlivé spoločenstvá je v atlase použité farebné označenie, ktoré umožní učiteľovi aj deťom/žiakom zatrieďovať druhy do príslušného spoločenstva. Pri upevňovaní poznatkov možno využiť jednotlivé karty atlasu napr. na zostavovanie potrebných vzťahov a pod," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka RAABE Slovensko.

Na prednej strane karty pri obrázku vpravo je zvislý farebný pás, ktorým sú rastliny a živočíchy vyskytujúce sa v jednotlivých spoločenstvách označené takto:

zeleným pásom v lesnom spoločenstve,
modrým pásom vo vodnom spoločenstve,
žltým pásom v spoločenstve lúky,
hnedým pásom v spoločenstve poľa,
červeným pásom v spoločenstve ľudských obydlí.

Ukážka listu:

ovca ovca popis

Na zadnej strane karty je vždy uvedený slovenský názov rastliny alebo živočícha, vedecký názov a názvy v anglickom, maďarskom a nemeckom jazyku. V textovej časti sú stručné informácie o rastline alebo živočíchovi, pôvod a miesto výskytu, opis a význam pre človeka a prírodu.VIAC INFORMÁCIÍ O ATLASE TU

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info