• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Aký bude Edičný rad pre všeobecného lekára v roku 2016?

Pridané: 29.03.2016 10:15:00 Počet zobrazení: 827

29 Marec 2016

Najväčšia a najobľúbenejšia edícia odborných brožúr určená pre všeobecných lekárov pokračuje aj v roku 2016. Všeobecní odborní lekári v nej nájdu vždy to, čo práve potrebujú: odporúčané postupy, dôležité upozornenia, diagnostické a terapeutické usmernenia. Aké brožúry sme pripravili na tento rok?

Edičný rad pre všeobecného lekára na rok 20016 prináša cieľovej skupine všeobecných lekárov odborné a ľahko čitateľné články, s obsahom prispôsobeným ich aktuálnym požiadavkám tak, aby dôležité informácie mali vždy poruke. Edičný rad pre všeobecného lekára číslo 6 na rok 2016 obsahuje súbor štyroch brožúr:

Antiinfekčné látky – nežiaduce účinky a interakcie
Interakcie, nežiaduce účinky, kazuistiky, odborné odporúčania najčastejšie používaných antiinfekčných liečiv v praxi všeobecného lekára.

Fytofarmaká a potraviny – Klinicky významné interakcie
Klinicky významné interakcie výživových doplnkov, ktoré často pacienti volia ako náhradu liečby, prípadne ako doplnok k liečbe. Riziká samoliečiteľstva, ale aj pozitívne účinky prehľadne spracované pre potreby všeobecných lekárov.

Mikrobiológia
Laboratórna diagnostika respiračných, črevných infekcií, infekcií močových ciest, vírusové a mykotické infekcie – indikácie vyšetrení a interpretácie výsledkov s odporučeniami pre prax všeobecného lekára.

Terapeutické monitorovanie liečiv
Praktická príručka pre optimalizáciu farmakoterapie pacientov. Klinické využitie liečiv, dávkovanie, faktory ovplyvňujúce koncentrácie, dôvody monitorovania a ešte oveľa viac. Všetko prehľadné pre rýchle použitie v ambulancii praktického lekára.

Antiinfekčné
Aktuálne v RAABE vyšla brožúra Antiinfekčné látky - nežiaduce účinky a interakcie pre všeobecných lekárov, ktorá obsahuje desať kapitol antiinfektív, ich charakteristiku, nežiaduce účinky a prehľadne spracované klinicky významné interakcie s vysvetlením mechanizmu vzniku a odporúčaniami do praxe. Upozorňuje na nesprávne kombinácie antiinfektív s inými liečivami a ich možné následky.

Vydanie ďalších brožúr z edície pre všeobecných lekárov je naplánované na jún, september a november.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info