• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Ako dopadlo Testovanie 5?

Pridané: 18.01.2018 16:00:00 Počet zobrazení: 422

18 Január 2018

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách, testy písalo spolu 45 080 piatakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %, v teste zo slovenského jazyka a literatúry 62,8 %.

Z celkového počtu 1 481 základných škôl bolo 1 341 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 13 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
Testy písalo spolu 45 080 piatakov, z toho bolo 42 227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 840 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo 3 118 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,9 % z celkového počtu testovaných piatakov). Testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 123 (0,3 %) cudzincov.
Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.

Test z matematiky písalo celkovo 45 062 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3 % a chlapci 65,2 %.

Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z matematiky nasledovné: Najúspešnejší v matematike boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci KE kraja. Žiaci BA kraja (5 649 žiakov) dosiahli priemernú úspešnosť 73,5 %.
Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov z matematiky nasledovné: 41 421 (91,9 %) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 64,1 %, 868 (1,9 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 73,5 % a 2 773 (6,2 %) žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 70,9 %.
Test z matematiky v slovenskom jazyku písalo 42 223 (93,7 %) žiakov, 2 839 (6,3 %) žiakov písalo test preložený do maďarského jazyka. Žiaci s vyučovacím jazykom slovenským riešili test s priemernou úspešnosťou 65,5 % a žiaci s vyučovacím jazykom maďarským s priemernou úspešnosťou 53,2 %.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 230 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 65,6 % a chlapci 60,1 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.
Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: Najúspešnejší v slovenskom jazyku a literatúre boli žiaci BA kraja a najmenej úspešní žiaci z KE a PO kraja.
Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledkyžiakov zo slovenského jazyka a literatúry nasledovné: 38 728 (91,7 %) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 62,3 %, 868 (2,1 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 69,5 % a 2 634 (6,2 %) žiakov z cirkevných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 68,5 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky, rozdiel nebol vecne významný.
Test z maďarského jazyka a literatúry písalo celkovo 2 839 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z maďarského jazyka a literatúry bola 64,2 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 67,5 % a chlapci 61,0 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.
Z hľadiska kraja sú výsledky piatakov z maďarského jazyka a literatúry nasledovné:Najúspešnejší v maďarskom jazyku a literatúre boli žiaci TT kraja a najmenej úspešní žiaci z BB kraja. Žiaci KE kraja výsledok mierne vecne významne horší a žiaci BB kraja silne vecne významne horší ako národný priemer.
Z hľadiska zriaďovateľa sú výsledky žiakov z maďarského jazyka a literatúry nasledovné: 2 698 (95,0%) žiakov zo štátnych škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 64,0 % a 141 (5,0 %) žiakov zo súkromných škôl dosiahlo priemernú úspešnosť 67,0 %. Vzhľadom na počet žiakov v jednotlivých skupinách škôl podľa zriaďovateľa dosiahli porovnateľné výsledky.

Objektívnosť testovania bola v tomto roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru. V každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický zamestnanec z inej základnej školy. Osoby vykonávajúce externý dozor sa zúčastňovali kontroly pri rozbaľovaní zásielky s testami až po dohľad nad prípravou spätnej zásielky s odpoveďovými hárkami. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2017 s cieľom zistiť stav zabezpečenia a realizácie testovania vykonávala Štátna školská inšpekcia v 121 základných školách. Z nich bolo 108 štátnych, 8 cirkevných a 5 súkromných, pričom 111 bolo s vyučovacím jazykom slovenským, 9 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Školám okrem výsledkov ich žiakov bude poskytnutá aj ďalšia spätná väzba – porovnanie úspešnosti žiakov školy s priemernou úspešnosťou jednotlivých úloh v testoch v rámci celého Slovenska. Spätná väzba bude poskytnutá aj neplnoorganizovaným (málotriednym) školám. Dostanú informácie o výsledkoch žiakov, ktorí sa v štvrtom ročníku vzdelávali na ich škole.

Prílohy k výsledkom Testovania 5 nájdete TU.

Zdroj: minedu.sk

So zámerom predchádzať najčastejším chybám v testovaní a dať žiakom možnosť vyskúšať si testovanie aj nanečisto vydalo odborné nakladateľstvo RAABE svoju edíciu TESTOVANIE, v ktorej majú svoje miesto aj pracovné zošity Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry a Testovanie 5 z matematiky. Žiaci si tak môžu overiť svoje znalosti na otázkach, ktoré svojou úrovňou aj vizuálnym prevedením zodpovedajú skutočnému testovaniu.

V RAABE je aktuálne Edícia TESTOVANIE dostupná za trvalo nízke ceny.
Namiesto 9 € za jeden pracovný zošit teraz zákazníci zaplatia len 4,70 €.


Testy pre piatakov

Testovanie 1Testovanie 2

Testy pre ôsmakov

testovanietestovanie

Testy pre deviatakov

testovanietestovanie

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info