• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Aj slovenské deti žijúce v zahraničí potrebujú našu pomoc a podporu

Pridané: 02.11.2017 10:45:00 Počet zobrazení: 282

02 November 2017

Prostredníctvom zástupcov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie mohlo RAABE pomôcť zahraničným Slovákom žijúcim v írskom Dubline.

Na základe zahájenia spolupráce VÚDPaP so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, boli zástupcovia VÚDPaP pozvaní Vzdelávacím centrom pre slovenské deti v Írsku na prvé edukačné podujatie pre rodičov, učiteľov a odborníkov z doplnkových vzdelávacích inštitúcií s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Stretnutie, ktoré sa konalo od 27. 10. – 30. 10. 2017 využilo odborné nakladateľstvo RAABE Slovensko na to, aby zahraničným Slovákom žijúcim v Írsku venovalo učebné materiály.
„Cieľom aktivity bolo zdieľanie dobrej praxe a zvyšovanie kompetencií učiteľov a rodičov v oblasti psychologickej podpory slovenských detí žijúcich v zahraničí a nadviazanie spolupráce s výskumnými inštitúciami v Írsku. Pracovné stretnutie pre rozvoj partnerských vzťahov sa uskutočnilo v Trinity College Dublin, kde Slovensko úspešne reprezentuje Ladislav Timulák, Ph.D., Director, Doctorate in Counselling Psychology," priblížila ciele stretnutia PaedDr. Anna Surová Čulíková, PhD., hlavný projektový manažér VÚDPaP.

Cieľovou skupinou k prednáškam boli rodičia a učitelia z Dublinu, Londýna, Bruselu, Cambridge, Bracknellu a Birminghamu. Prioritná oblasť záujmu auditória sa dotýkala témy šikanovania slovenských detí v školskom prostredí a problémy v komunikácie v bilingválnom prostredí.

V závere všetci prítomní ocenili knižný dar od spoločnosti RAABE Slovensko, ktorá darovala slovenským učiteľom publikácie v prospech zdokonaľovania materinského jazyka slovenských detí žijúcich v zahraničí.

dublin 1 dublin 2 dublin 3
dublin 4 dublin 5 dublin 6

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info