• Hlasovanie spustené
  • Učiteľ nie je Google 5
  • diabetes
  • vedomat
  • minarik
  • TECHNIKA metodika
  • Previous
  • Ďalší
Späť

Aj my hľadáme nových Hrdinov budúcnosti

Pridané: 26.01.2015 13:30:00 Počet zobrazení: 1290

26 Január 2015

Odborné nakladateľstvo RAABE partnersky podporilo vzdelávací projekt CHEMGENERATION spoločnosti BASF, ktorá už po štvrtý raz vyhlásila súťaž pre stredné školy. Jej cieľom je zvýšiť povedomie stredoškolákov o význame trvalej udržateľnosti a atraktívnosti prírodných vied, a to hneď v 9 krajinách strednej Európy, na území ktorých prebieha.

Zlepši svet pomocou vedy!
Vedecká súťaž Hrdinovia budúcnosti si kladie za úlohu nájsť medzi študentmi vo veku 14 – 19 rokov budúcich mladých vynálezcov, ktorí dokážu kreatívne využívať vedecké inovácie pri implementácii ekologicky šetrných riešení. Úlohou tímu stredoškolských študentov je realizovať vedecký výskum a vyvinúť inovatívne udržateľné riešenie, ktoré vyrieši zvolený problém v ich lokalite. Problémom môže byť napríklad plytvanie energiou v škole alebo nadmerná produkcia odpadu. Pre túto úlohu musia študenti využiť nielen svoje teoretické znalosti a vedecký záujem, ale i tvorivosť a predstavivosť.
„V nakladateľstve RAABE podporujeme kvalitné vzdelávanie, a v tomto duchu sme neváhali ani chvíľku a s nadšením sme sa do projektu zapojili. Myšlienka rozvíjať pozitívny vzťah k prírodným vedám u žiakov je v súlade s našou dlhodobou stratégiou, veď v našich pracovných zošitoch už pre materské školy budujeme pozitívny vzťah tých najmenších k prírode. Ich záujem o túto problematiku naplno podporujeme aj na základnej škole, a to našou edíciou Interaktívna kniha, kde sú predmety ako Matematika, Biológia, FyzikaChémiaPrírodoveda podávané žiakom na ZŠ „inak", t.j. interaktívne v prepojení s digitálnym obsahom," povedala o účasti RAABE v súťaži Monika Oravská, riaditeľka nakladateľstva RAABE.

Plagát k súťažiNa území Slovenskej republiky projekt podporili významné odborné a vzdelávacie inštitúcie: Slovenská chemická spoločnosť, Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR, Združenie učiteľov chémie i Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, odborné nakladateľstvo RAABE, aj komunitný portál pre školy skolskyportal.sk.

Tímy sa môžu do súťaže zaregistrovať prostredníctvom webovej stránky www.chemgeneration.com, kde nájdu všetky pokyny i vzdelávacie materiály. Uzávierka projektov je 27. marca 2015. Najlepšie nápady zo súťaže budú predstavené verejnosti a okrem hodnotných cien budú mať najlepšie tímy možnosť zúčastniť sa programu na podporu udržateľnosti pre rok 2015, v ktorom budú môcť prezentovať svoje udržateľné riešenia na podujatí zvanom Ihrisko inovácií. Môžu tak dať nielen dobrý príklad ostatným, ale taktiež uviesť do chodu skutočné zmeny. „V 150 ročnej histórii spoločnosti BASF boli uskutočnené mnohé technologické objavy, ktoré podporujú udržateľný rozvoj. Či už hovoríme o inovatívnych materiáloch, ktoré využívajú tzv. zelenú energiu, alebo o moderných automobilových dieloch, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu," povedal riaditeľ oddelenia komunikácie a vládnych vzťahov BASF pre strednú Európu Filip Dvořák. Ako dodal: „Cieľom súťaže Hrdinovia budúcnosti je to, aby mladšia generácia pochopila a prijala koncepciu udržateľnosti za svoju a zároveň našla pozitívny vzťah k vede, ktorá v tomto prípade hrá nenahraditeľnú úlohu. Chceme študentom pomôcť v tom, aby vedeli získané skúsenosti a zručnosti aplikovať aj v reálnom svete. Sme presvedčení, že dnešní mladí novátori sú našou budúcnosťou a je potrebné sa starať o ich rozvoj."

Viac informácií o súťaži: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/
Registrácia do súťaže: http://chemgeneration.com/sk/futureheroes/predbežná-registrácia.html

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info